Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Blok Uygulama

Blok Uygulama I ve II dersleri Sosyal Hizmet Lisans programı, Blok Uygulama dersi ise Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama Programına kayıtlı 4. sınıf öğrencilerinin almakla yükümlü oldukları uygulamalı derslerdir. Öğrenciler bu dersleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine bağlı kurum/kuruluşlarda alırlar.

Uygulama süreci bahar ve güz yarıyıllarının başında öğrencilerden uygulama yapmak istedikleri ili belirleyebilmek için il tercihinin alınmasıyla başlar. İl tercihleri alındıktan sonra Fakültemiz tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile iletişime geçilerek öğrencilerin İl Müdürlüklerine bağlı kurum/kuruluşlara yerleştirilme işlemleri yapılır. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra eğitim-öğretim dönemi başlangıcında Fakültemiz web sitesinde yer alan Blok Uygulama Sistemi (BUS) üzerinden uygulama birimleri duyurulur. Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihi ile beraber uygulamalarına başlar ve 14 hafta boyunca, haftada 6 saatlik uygulamalarına devam eder.Ders yarıyılı boyunca öğrenciler hazırladıkları uygulama raporlarını Blok Uygulama sistemine yükler. Danışmanlar tarafından öğrencilerin raporları incelenerek raporlarına not verilir. Öğrencilerin uygulama raporlarından aldıkları notlar vize notu yerine geçer ve aynı zamanda öğrenciler bu derslerden final sınavına girerler. Vize notunun %60’ı final notunun ise %40’ı alınarak öğrencilerin başarı notu belirlenir. Notların Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)üzerinden ilan edilmesi ile beraber uygulama süreci tamamlanmış olur.

Bu derslere devam zorunludur. Öğrencilerimizin devamsızlık üst sınırı %20 dir.

Öğrenciler

Blok Uygulama sistemi ile

 • Blok Uygulama dersini alacağı il bilgisine,
 • Uygulama yapacağı birim bilgisine,
 • İl Koordinatörü/Danışmanı bilgilerine,
 • Uygulama sürecinin anlatıldığı kılavuz ve videolara,
 • Uygulama raporlarını yükleyecekleri ekrana ulaşabilirler.

 

Koordinatör / Danışman

Blok Uygulama sistemi ile

 • Blok Uygulama dersini alan öğrenci listesine,
 • Blok Uygulama dersini alan öğrencilerin iletişim bilgilerine,
 • Uygulama sürecinin anlatıldığı kılavuz ve videolara,
 • Öğrencilerin yükledikleri uygulama raporlarına ulaşabilirler.

Blok Uygulama Esasları için tıklayınız.

 • Blok Uygulama Nedir?

 • Blok Uygulama, Sosyal Hizmet Lisans ve Lisans Tamamlama Programlarına kayıtlı 4. sınıf öğrencilerinin almakla yükümlü oldukları uygulamalı derstir.

 • Sosyal Hizmet Programı Blok Uygulama dersi nasıl uygulanır?

 • Uygulama dersi bahar ve güz yarıyıllarının başında öğrencilerden uygulama yapmak istedikleri ili belirleyebilmek için il tercihinin alınmasıyla başlar.

  İl tercihleri alındıktan sonra Fakültemiz tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile iletişime geçilerek öğrencilerin il müdürlüklerine bağlı kurum/kuruluşlara yerleştirme işlemleri yapılır.

  Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra eğitim-öğretim dönemi başlangıcında Fakültemiz web sitesinde yer alan Blok Uygulama Sistemi (BUS) üzerinden uygulama birimleri duyurulur.

  Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihi ile beraber uygulamalarına başlar ve 14 hafta boyunca, haftada 6 saatlik uygulamalarına devam ederler.

  Ders yarıyılı boyunca öğrenciler hazırladıkları uygulama raporlarını Blok Uygulama Sistemine yüklerler.

  Danışmanlar tarafından öğrencilerin raporları incelenerek raporlarına not verilir. Öğrencilerin uygulama raporlarından aldıkları notlar ara sınav notu yerine geçer. Aynı zamanda öğrenciler bu derslerden final sınavına girerler.

  Ara sınav notunun %60’ı final notunun ise %40’ı alınarak öğrencilerin başarı notu belirlenir. Notların Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ilan edilmesi ile beraber uygulama süreci tamamlanmış olur.

 • Blok Uygulama dersi ne kadar sürmektedir?

 • Sosyal Hizmet Lisans Programına kayıtlı öğrenciler 7. ve 8. yarıyıllarda Blok Uygulama I-II derslerini, Lisans Tamamlama Programına kayıtlı öğrenciler ise 8. yarıyılda Blok Uygulama dersini her yarıyıl için 14 hafta boyunca alırlar. Öğrenciler haftada 6 saat uygulamalarına devam ederler.

 • Blok Uygulama dersini bulunduğum ilde alabilir miyim?

 • Öğrencilerden Blok Uygulama yapmak istedikleri ili belirleyebilmek için il tercihi alınır ve öğrenci tercih ettiği ile yerleştirilir. Bütün illerde uygulama yapılabilmektedir.

 • Blok Uygulama dersini ilçede alabilir miyim?

 • Öğrencilerin bulundukları ilçede Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir kurum veya kuruluş varsa uygulamalarını ilçede yapabilirler. Öğrenciler bunun için il koordinatörlerinden veya danışmanlarından bilgi almalıdırlar.

 • Blok Uygulamada devam zorunluluğu var mı? Varsa ne kadar?

 • Uygulamada devam zorunludur. Devamsızlık üst sınırı her yarıyıl için %20’dir. Devamsızlık üst sınırını aşan öğrenciler başarısız sayılır ve yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet üç ders sınavına giremezler.

 • Blok Uygulamamı  hangi kurumlarda yapabilirim?

 • Blok Uygulama Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurum/kuruluşlarda yapılmaktadır.

 • Blok Uygulama dersine başlamak için ne yapmalıyım?

 • Blok Uygulama il tercihleri alındıktan sonra öğrencilerin kurumlara yerleştirme işlemleri yapılır ve uygulama birimleri web sitemiz üzerinden duyurulur. Bu aşamadan sonra öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihi ile beraber uygulama birimlerine giderek uygulamalarına başlarlar.

 • Blok Uygulama yapacağımız kurumlar ne zaman belli olur?

 • Kurumlara yerleştirilme işlemleri tamamlanan öğrencilerin Blok Uygulama birimleri dersler başlamadan önce Fakültemiz web sitesinden ilan edilir.

 • Tercih ettiğim ili değiştirebilir miyim?

 • Blok Uygulama il değişiklikleri eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra 2 hafta içerisinde dilekçe ile Fakültemize başvurularak yapılır. Bu süreyi geçiren öğrencilerin il değişikliği talepleri dikkate alınmamaktadır.

 • Blok Uygulama dersine devam ederken hazırlamam gereken raporlar neler?

 • Blok Uygulama sürecinde hazırlanması gereken raporlar Blok Uygulama kılavuzunda belirtilmektedir. Öğrenciler Blok Uygulama Kılavuzuna Blok Uygulama Sistemi'nden (BUS) ulaşabilirler.

 • Blok Uygulama raporlarını size nasıl ulaştırabilirim?

 • Öğrenciler hazırladıkları raporları Blok Uygulama Sistemi (BUS)’a yüklerler. Bunun dışında Fakültemize herhangi bir basılı materyal gönderilmene gerek yoktur.

 • Blok Uygulama raporumu sisteme nasıl yükleyebilirim?

 • Öğrencilerimiz uygulama raporlarını Blok Uygulama Sistemi (BUS)’a yüklerler. Konu ile ilgili yardım almak için tıklayınız.

 • Blok Uygulama raporumu sisteme haftalık mı yüklemem gerekiyor?

 • Blok Uygulama raporlarının akademik takvimde belirtilen ders bitiş tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekir. Bu tarihten sonra rapor yükleme için ek süre verilmez.

 • Blok Uygulama sürecinde kimden yardım alabilirim?

 • Blok uygulama yapılacak ildeki tüm uygulamaları takip etmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından görevlendirilen koordinatör ve danışmanlar öğrencilerle ilgilenirler. Aynı zamanda öğrenciler uygulama raporları ile ilgili uygulama birimindeki meslek elemanlarından da yardım alabilirler.

 • Blok Uygulama Koordinatörüme ve Danışmanıma nasıl ulaşabilirim?

 • Öğrenciler Blok Uygulama Koordinatör ve Danışmanları ile ilgili bilgilere Blok Uygulama Sistemi'nden (BUS) ulaşabilirler.

 • Blok Uygulama notları nasıl veriliyor?

 • Öğrencilerin hazırladıkları raporlar il danışmanları tarafından değerlendirilerek Blok Uygulama notları verilir.

 • Blok Uygulama dersinde ara sınav (vize sınavı) yapılıyor mu?

 • Blok Uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı olarak değerlendirilir. Ayrıca bir ara sınav yapılmaz.

 • Blok Uygulama dersi için yarıyıl sonu (final) sınavı yapılıyor mu?

 • Blok Uygulama dersinden final sınavı yapılır. Öğrenciler final sınavında Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’e yüklenen 14 üniteden  sorumludurlar.

 • Blok Uygulama dersi için bütünleme ve mezuniyet üç ders sınavı yapılıyor mu?

 • Blok Uygulama dersinden bütünleme ve mezuniyet üç ders sınavı yapılır.

 • Blok Uygulama dersi için başarı notu belirlenirken uygulamanın yüzde kaçı alınıyor?

 • Blok Uygulama derslerinden Uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu/bütünleme sınav puanının katkısı %40 olarak alınır.

 • Blok Uygulama Dersinden muaf olabilir miyim?

 • Blok Uygulama Dersi için  muafiyet işlemi yapılmaz.

 • Blok Uygulama Dersinden başarısız oldum. Tekrar uygulama yapacak mıyım?

 • Blok Uygulama dersinden başarısız olan öğrenciler dersi yeniden alırlar ve uygulama süreci yeniden başlar. 

 • Blok Uygulama danışmanımı değiştirebilir miyim?

 • İl danışmanında değişiklik yapılamaz.

 • Ben çalışıyorum. Blok Uygulama derslerine hafta sonu katılabilir miyim?

 • Blok Uygulama, kurumların çalışma günü ve saatleri içerisinde yapılır.

 • Blok Uygulama gün ve saatlerini kendim belirleyebilir miyim?

 • Blok Uygulama gününüzü ve saatlerinizi uygulama birim yetkilisi ile beraber belirleyebilirsiniz.

 • Blok Uygulama notları ne zaman ilan edilir?

 • Blok Uygulama notları içinde bulunulan yarıyılın sonunda ilan edilir.

×
Hızlı Erişim