Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Duyurular

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı Hakkında Bilgilendirme

2yıl
9.8K

 • Fakültemiz Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 07-08 Ocak 2023 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacaktır.
 • Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Sınav giriş belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da ulaşabilirsiniz.
 • Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.
 • Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.
 • Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.
  FOTOĞRAFLI ve ONAYLI KİMLİK BELGESİ: T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesidir.
  Ayrıca;
  ·       Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,
  ·       Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,
  ·       Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,
  ·       Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,
  ·       ATA-AÖF öğrenci kimlik kartı,
  ·       Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgelerdir.
 • T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” bulunan öğrenciler sınava alınabilir.
 • Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz.  
 • Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınır. Her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez.
 • Öğrencilerin cevap kağıdı üzerinde kitapçık türlerini kodlamayı unutması veya hatalı kodlaması durumunda sınavları değerlendirmeye alınmayacak, notları sıfır sayılacaktır.
 • Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70’tir.
 • Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.
 • Sınavınızda başarılar dileriz.
×
Hızlı Erişim