Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Duyurular

Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine

1yıl
1.7K

Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültemiz Programlarına yerleşen öğrenciler kayıt işlemlerini 08-12 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden elektronik olarak yapabilirler. Fakültemize kayıt yaptıracak olan öğrenci adayları için en kolay ve kısa yol e-Devlet  üzerinden kayıt yaptırmaktır. Elektronik kayıt işlemlerinin ardından Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini ödeyen öğrencilerin herhangi bir evrak göndermesine gerek kalmaksızın kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerimize SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. E-Devlet şifresi olmayan öğrenci adaylarımız tüm PTT şubelerinden bu şifreyi temin edebilirler.

YÖKSİS’de bilgisi bulunan ancak e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini yapamayan öğrenci adaylarımız 09-14 Eylül 2022 tarihleri arasında Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini ödeyerek herhangi bir belge göndermeden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

YÖKSİS’de bilgisi bulunmayan öğrenci adaylarımız Önlisans Diplomalarının ve Not Döküm Belgelerinin (Transkript) onaylı suretini 09-14 Eylül 2022 tarihleri arasında Fakültemize göndererek kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Erzurum

Önlisans Programından Henüz Mezun Olamamış Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

2022 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamayan öğrencilerin (kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. nedenler) şartlı kayıtları Fakültemiz web sayfasında bulunan Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden alacakları Kayıt Bilgi Formunu ve dilekçelerini elden ya da posta yolu ile Fakültemize ulaştırdıkları takdirde yapılacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıç tarihi olan 13.02.2023'e kadar mezun olmamaları halinde şartlı kayıtları silinecektir.

Not: Özel durumu olan öğrenci adaylarımızın harç/materyal ücreti muafiyeti işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda yer alan evrakları Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir.

 

GEREKLİ BELGE AÇIKLAMA

Gazilerin, şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınları (eş ve çocukları);

  • İlgili kurumlardan1 alacakları “Durum Belgesi”nin aslı ya da barkodlu e-Devlet çıktısı.
  • Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe2.
  • Nüfus kayıt örneği.

Harç/materyal ücreti muafiyeti için gereklidir. Materyal ücreti iade süreci üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan ve Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra başlatılacaktır.

1. İlgili kurum: şehit veya gazinin mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumu.

2. Islak imzalı dilekçelerde öğrencilerin kendilerine ait hesaplarının IBAN numaraları yazılı olmalıdır.

En az %40 engel durumu olan öğrenciler;

  • Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneği ve taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe.
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Harç/materyal ücreti muafiyeti için gereklidir. Materyal ücreti iade süreci üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan ve Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra başlatılacaktır.

Islak imzalı dilekçelerde öğrencilerin kendilerine ait hesaplarının IBAN numaraları yazılı olmalıdır. Engelli öğrencilerin materyal ücreti muafiyet işlemlerinde gönderdikleri raporların geçerlilik süresi dikkate alınacaktır.

 

 

 

×
Hızlı Erişim