Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Duyurular

Ücret Muafiyeti Hakkında

2yıl
2.6K

Hangi öğrencilerden materyal ücreti alınmaz? 

Gazi, gazi ve şehitlerin birinci dereceden yakınları (eş ve çocukları) ile %40 ve üzeri engeli olan ve durumlarını belgeleyen öğrenciler materyal ücretinden muaf olurlar.

Gazi, gazi ve şehit yakınlarının ücret iade/muafiyet işlemlerinin yapılabilmesi için istenen belgeler nelerdir ve nasıl gönderebilirim? 

Fakültemize materyal ücretini ödeyen kesin kayıt işlemlerini tamamlayan gazi, şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınlarından (eş ve çocukları) istenilen evraklar;

  • Şehit veya gazinin mensup olduğu Kuvvet Komutanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden temin edecekleri kanun kapsamı belirtilmiş Hak Sahiplik Belgesi’nin (Durum Belgesi) aslı ya da elektronik imzalı çıktısı
  • Şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınlarının, yakınlık derecesini belgeleyen Aile nüfus kayıt örneği
  • Öğrencinin kendisine ait IBAN numarasının bulunduğu ücret iade talebini belirten ıslak imzalı dilekçe (Materyal ücreti ödemesi yapılmamış ise sadece muafiyet talebini belirten dilekçe)

Bu belgelerin, aslı ya da onaylı (belgeyi düzenleyen kurum ya da noter) örnekleri posta/kargo yolu ile gönderilmeli ya da elden ibraz edilmelidir.

Engelli öğrencilerin ücret iade/muafiyet işlemlerinin yapılabilmesi için istenen belgeler nelerdir ve nasıl gönderebilirim? 
Materyal ücretini ödeyen kesin kayıt işlemlerini tamamlayan %40 ve üzeri engel durumu bulunan öğrencilerden istenilen evraklar;

  • Engel durumlarını belgeleyen engelli sağlık raporunun aslı, noter onaylı örneği veya elektronik imzalı çıktısı
  • Öğrencinin kendisine ait IBAN numarasının bulunduğu ücret iade talebini belirten ıslak imzalı dilekçe (Materyal ücreti ödemesi yapılmamış ise sadece muafiyet talebini belirten dilekçe)

Bu belgelerin, aslı ya da onaylı (belgeyi düzenleyen kurum ya da noter) örnekleri posta/kargo yolu ile gönderilmeli ya da elden ibraz edilmelidir. 

Her dönem ücret muafiyeti için tekrar başvuru yapmalı mıyım? 
Gazi, gazi ve şehit yakınları ile engelli olan ve durumlarını belgeleyen öğrenciler, bir kereye mahsus belgelerini göndermeleri yeterlidir. Ancak rapor süresi biten engelli öğrenciler, güncel engelli raporlarını yeniden göndermeleri gerekmektedir. Daha önce Fakültemizden mezun olan ya da kaydını sildiren engelli ya da gazi, gazi ve şehit yakını olduğunu belgeleyen öğrenciler bu belgelerini yeniden gönderdikleri takdirde talepleri işleme alınacaktır.

×
Hızlı Erişim