Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Duyurular

Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması Bilgilendirme Metni

3h
25.9K

Çocuk Gelişimi Lisans Programında yer alan Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması I ve II dersleri teorik ve saha uygulamasından oluşan uygulamalı derslerdir. Bu dersler staj kapsamında değerlendirilmemektedir ve herhangi bir muafiyet işlemi yapılmamaktadır.

 • Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması I dersi 02 Ekim 2023 – 05 Ocak 2024 tarihleri arasında yürütülecektir.
 • Alan uygulaması 14 hafta boyunca haftada 6 saat devam edecektir. Uygulamaya devam zorunludur. Devamsızlık üst sınırı %20’dir. %20’den fazla devamsızlık halinde öğrenci Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması I dersinden başarısız sayılacaktır.
 • Alan uygulamaları, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı ana sınıfları ve bağımsız anaokullarında alınabilecektir.
 • Uygulama süreci ile ilgili tüm işlemler Fakültemiz tarafından yürütülecektir (kurumlara yerleştirme, resmi işlemler vb). Öğrencilerin, uygulama ile ilgili herhangi bir kuruma başvuru yapmaları gerekmemektedir.
 • Öğrenciler, uygulama yapmak istedikleri ili belirleyebilmek için il tercihi yapacaklardır. 81 ilde uygulama yapılabilecektir.
 • İl tercihleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) bulunan, Uygulamalı Dersler başlığından 03 Eylül 2023 Pazar günü saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Bu işlem için ek süre verilmeyecek ve il tercihi yapmayan öğrenciler OBS de bulunan adres illerine yerleştirileceklerdir.
 • Öğrencilerin, yerleştirme işlemleri ile ilgili herhangi bir problem yaşamamaları için OBS de bulunan adres ve telefon numarası bilgilerini güncel tutmaları önemlidir.
 • Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması I dersini alan öğrenciler, İl Uygulama Rehberi tarafından il merkezlerine veya kurumun uygun olması durumunda ilçe merkezlerine yerleştirilebilecektir.
 • Öğrencilerin 14 haftalık uygulamaları sonucunda alınan puan ara (vize) sınav puanı, teorik sınav sonucunda alınan puan ise yarıyıl sonu (final) sınav puanı olarak değerlendirilir. (Öğrenciler, final sınavında LMS de bulunan 14 haftalık ünitelerinden sorumludurlar.)
 • Uygulama ile ilgili tüm işlemler daha sonra Fakültemiz web sitesinde yayınlanacak olan Uygulamalı Dersler Sistemi üzerinden takip edilecektir.
 • Uygulama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Fakültemiz resmi web sitesi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimizin web sitemizi takip etmeleri önemlidir.
×
Hızlı Erişim