Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Duyurular

Blok Uygulama I Dersi Bilgilendirme Metni

10ay
10K

Sosyal Hizmet Lisans Programında yer alan Blok Uygulama I dersi teorik ve saha uygulamasından oluşan uygulamalı bir derstir. Bu ders staj kapsamında değerlendirilmemektedir ve herhangi bir muafiyet işlemi yapılmamaktadır.

 • Blok Uygulama I dersi 02 Ekim 2023 – 05 Ocak 2024 tarihleri arasında yürütülecektir.
 • Blok Uygulama 14 hafta boyunca haftada 6 saat devam edecektir. Uygulamaya devam zorunludur. Devamsızlık üst sınırı %20'dir. %20’den fazla devamsızlık halinde öğrenci Blok Uygulama I dersinden başarısız sayılacaktır.
 • Blok Uygulama, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine bağlı kurum ve kuruluşlarda alınabilecektir.
 • Uygulama süreci ile ilgili tüm işlemler Fakültemiz tarafından yürütülecektir (kurumlara yerleştirme, resmi işlemler vb). Öğrencilerin, uygulama ile ilgili herhangi bir kuruma başvuru yapmaları gerekmemektedir.
 • Öğrenciler, uygulama yapmak istedikleri ili belirleyebilmek için il tercihi yapacaklardır. 81 ilde uygulama yapılabilecektir.
 • İl tercihleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) bulunan, Uygulamalı Dersler başlığından 03 Eylül 2023 Pazar günü saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. Bu işlem için ek süre verilmeyecek ve il tercihi yapmayan öğrenciler OBS de bulunan adres illerine yerleştirileceklerdir.
 • Öğrencilerin yerleştirme işlemleri ile ilgili herhangi bir problem yaşamamaları için OBS de bulunan adres ve telefon numarası bilgilerini güncel tutmaları önemlidir.
 • Blok Uygulama I dersini alan öğrenciler, İl Danışmanı tarafından il merkezlerine veya kurumun uygun olması durumunda ilçe merkezlerine yerleştirilebilecektir.
 • 14 haftalık uygulama sonucunda alınan puan ara (vize) sınav puanı, teorik sınav sonucunda alınan puan ise yarıyıl sonu (final) sınav puanı olarak değerlendirilir. (Öğrenciler, final sınavında LMS de bulunan 14 haftalık ünitelerinden sorumludurlar.)
 • Uygulama ile ilgili tüm işlemler daha sonra Fakültemiz web sitesinde yayınlanacak olan Uygulamalı Dersler Sistemi üzerinden takip edilecektir.
 • Uygulama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Fakültemiz resmi web sitesi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimizin web sitemizi takip etmeleri önemlidir.
×
Hızlı Erişim