Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Sınavlar

  Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan Programlarda yer alan derslere ait sınavlar; belirtilen sınav merkezlerinde, hafta sonları ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılmaktadır.

  Sınav Sistemi

  Fakültemizde bir eğitim öğretim yılı içerisinde her dönem için bir Ara (Vize) Sınavı (Blok Uygulama dersleri hariç) ve bir Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı ile bir Bütünleme Sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılır. Tüm sınavlar sınav merkezlerimizde gözetim altında merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

  Ara (Vize) Sınavı

  Fakültemizde Ara (Vize) Sınavıları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir.

  Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

  Fakültemizde Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

  Bütünleme Sınavı

  Bütünleme Sınavı da Yarıyıl Sonu Sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınavdan alınan puanYarıyıl Sonu Sınav notunun yerine geçer ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiler.

  Mezuniyet Üç Ders Sınavı

  Kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılır. Tüm sınavlar sınav merkezlerimizde gözetim altında merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

×
Hızlı Erişim