Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

İkinci Üniversite - Bilgi Rehberi

Sınavsız İkinci Üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren kaçırılmayacak bir fırsattır.

Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarından birini tercih edebilirler.

Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarından birini tercih edebilirler.

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;

 • Egzersiz ve Spor Bilimleri
 • Halkla ilişkiler ve Tanıtım
 • Grafik Sanatlar
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Reklamcılık
 • Rekreasyon
 • Sağlık Yönetimi 
 • Sosyoloji
 • Tarih programlarından oluşmaktadır.
 • İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans programları;
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Bilgisayar Programcılığı
 • Bilgi Yönetimi
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
 • Çağrı Merkezi Hizmetleri
 • Çocuk Gelişimi
 • Dış Ticaret
 • Emlak Yönetimi
 • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İslami İlimler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İşletme Yönetimi
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Lojistik
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı
 • Reklamcılık
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • Sosyal Hizmetler
 • Spor Yönetimi
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Yeni Medya ve Gazetecilik
 • Yerel Yönetimler
 • Web Tasarımı ve Kodlama
 • programlarından oluşmaktadır.

İkinci üniversite kapsamında lisans (üniversitelerin dört yıllık programları) öğrencileri ya da mezunları LİSANS veya ÖNLİSANS Programlarına, önlisans (üniversitelerin iki yıllık programları) öğrencileri ya da mezunları ise sadece ÖNLİSANS Programlarına kayıt yaptırabilirler.

Not: Not: Açık, uzaktan ve örgün eğitimden mezun ya da öğrenci durumunda olanlar aynı alanda olmamak şartı ile ikinci üniversite kaydı yaptırabilirler.

İkinci Üniversite ön kayıt tarihleri: 05.06.2023 - 01.10.2023 İkinci Üniversite kesin kayıt tarihleri: 28.08.2023 - 01.10.2023 Not: Akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptıramayan adaylarımız kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir mazeret ileri sürerek hak iddia edemezler.

İkinci üniversite kesin kayıt işlemi tamamlanmadan önce İkinci Üniversite Ön Kaydımı Güncelle bağlantısından mevcut ön kaydınızı görüntüleyebilir veya güncelleyebilirsiniz.

YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunan ve ön kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimizin materyal ücreti ödemelerini 28.08.2023 - 01.10.2023 tarihleri arasında Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı aracılığıyla ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak ödemeleri gerekmektedir. Bu işlemin ardından kesin kayıt işlemi öğrencilerimizin belge göndermelerine gerek kalmaksızın (belge istenilen durumlar hariç) Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Öğrencilerimizin materyal ücretini T.C. kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı aracılığıyla ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaraları olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak 28.08.2023 - 01.10.2023 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. Ödemeler Fakültemiz akademik takviminde ilan edilen tarihler arasında, Güz ve Bahar Yarıyılı olmak üzere yılda iki dönemde de yapılacaktır. T.C. kimlik numarası ile yapılmayan ödemeler Fakültemiz tarafından işleme alınmayacaktır.

Fakültemiz bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini öğrenmek için tıklayınız.

Fakültemiz programlarına herhangi bir yükseköğretim programında öğrenci iken ikinci üniversite kapsamında başvurduğunuz durumda Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücreti Bakanlar Kurulu kararı ile alınmaktadır.

Evet, olabilirsiniz. Öğrencilerimiz;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edilecek "Hak Sahiplik Belgesi"nin (Durum Belgesi) aslı ya da barkodlu e-Devlet çıktısını (Dernek yazıları, SGK ekran çıktıları, VHKİ vb. tarafından imzalanmış yazılar, Resmi mühürle birlikte kurum yetkilisi tarafından imzalanmamış ve kanun kapsamı belirtilmemiş yazılar kabul edilmemektedir),
 • Nüfus kayıt örneğini,
 • Ücret muafiyeti talebini belirten ıslak imzalı dilekçelerini

Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Evet, olabilirsiniz. En az %40 engel durumu olan öğrencilerimiz;

 • Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneğini,
 • Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçelerini,
 • Nüfus cüzdan fotokopisini

Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kaydınızla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adınız ve şifreniz T.C. kimlik numaranızın tamamı olarak sisteme tanımlanmaktadır.

Belge istenen öğrencilerin gönderdikleri kayıt evraklarının eksik ya da hatalı olması durumunda eksik ya da hatalı olduğu belirtilen evrakların Dekanlığımıza 01.10.2023 tarihine kadar elden ya da posta/kargo yolu ile mutlaka ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde kesin kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir.

Hayır, başka bir Yükseköğretim Kurumunda okuduğunuz bölümü/programı ikinci üniversite kapsamında Fakültemizde de tercih edemezsiniz.

Yurt dışı Yükseköğretim Kurumlarından birini bitirerek YÖK denklik belgesi alan (denkliği sonradan iptal edilenler hariç) ve uyruğundan biri T.C. olan öğrenci adaylarımız Fakültemiz programlarına İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırabilirler.

Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarından herhangi birinde okuyan veya mezuniyeti bulunan öğrenci adaylarının;

 • Başvuru dilekçesi,
 • Mezuniyet belgesinin Türkçe noter onaylı sureti,
 • YÖK Denklik Belgesi (Yurt dışı Yükseköğretim Kurumlarında mezuniyeti bulunanlar) ile Fakültemize başvurdukları takdirde kayıt işlemleri yapılmaktadır.

Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarından herhangi birinde okuyan veya mezuniyeti bulunan öğrenci adaylarının;

 • Başvuru formu. Başvuru Formu için tıklayınız.
 • Öğrenci belgesinin onaylı sureti (Öğrenci olarak başvuranlar için),
 • Mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Mezun olarak başvuranlar için),
 • YÖK Denklik Belgesi (Yurt dışı Yükseköğretim Kurumlarında mezuniyeti bulunanlar),
 • İkametgah İzin Kimlik Belgesinin fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf ile Fakültemize başvurdukları takdirde kayıt işlemleri yapılmaktadır.

Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olup önlisans veya lisans diplomasına sahip olan öğrencilerin YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi varsa Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II derslerinden muafiyet işlemleri Fakültemiz tarafından herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmadan yapılacaktır. YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi olmayan öğrenciler bilgilerini YÖKSİS'e işletmek üzere mezun oldukları Yükseköğretim Kurumu ile iletişime geçmelidirler. Herhangi bir Yükseköğretim kurumunda öğrenciliği devam edenlerin ise Transkript Belgesinin aslı veya onaylı sureti ile ders muafiyet dilekçelerini Fakültemize göndermeleri gerekmektedir.

Not: Muafiyet işlemleri (Fakültemize yatay ya da dikey geçişle gelen öğrenciler hariç) yalnızca Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II dersleri için yapılmaktadır.

 • Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda kaydı ya da mezuniyeti bulunmayanlar,
 • Kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan kaydı silinenler,
 • Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi programlarının herhangi birinde kaydı bulunanlar.

Fakültemiz web sitesinden ve sosyal medya hesaplarımızdan kayıtlarla ilgili bilgi edinebilir ya da çağrı merkezimizi arayarak Fakültemize doğrudan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Merkezi: 0850 255 0 282

Web Sitesi: https://www.ataaof.edu.tr

Sosyal Medya Hesaplarımız:

Telegram: t.me/AtaAofResmi

Instagram: instagram.com/aof.atauni/

Facebook: facebook.com/AOFATA/

Twitter: twitter.com/ATA_AOF

Fakültemizin Ankara’da İletişim Merkezi bulunmaktadır.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Öğrenci İletişim Merkezi Kültür Mahallesi İçel Sokak No:27 Kızılay/ANKARA

Telefon: 0850 241 0 282

Not: Kayıt için belge istenen öğrenciler ilgili belgeleri posta yoluyla göndereceklerse Ankara İletişim Merkezi’ne değil, Atatürk Üniveristesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlık binasına (Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM) ulaştırmalıdırlar.

Kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz. LMS’ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Sınavlar ülke genelinde 81 ilde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurt dışında Azerbaycan’da sınav yapılmaktadır.

İkinci Üniversite kapsamında okurken öğrenciler askerlik tecil işlemlerinden (Örgün öğretimdeki kaydını sildirmiş ve askerlik ile ilgili tecil işlemi için örgün öğretimdeki kaydının silindiğini gösteren belgeyi ve askerlikle ilişiği bulunmadığına dair dilekçeyi Fakültemize ulaştıranlar hariç) faydalanamamaktadırlar.

×
Hızlı Erişim