Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Bilgisayar teknolojilerinin internet ve mobil iletişim ve uygulamalarla yöndeşerek sürekli gelişmesi, yaygınlaşması ve bireysel ve kitlesel iletişim pratiklerinin önemlice bir kısmını oluşturması alandaki geleneksel medyaya göre uyarlanmış eğitimin içerik ve tekniğinin de değişmesini gerekli kılmıştır. Bu yeni ortamda Yeni Medya ve Gazetecilik Önlisans Programının amacı, teknolojik dönüşüm ve değişimlerin merkezinde yer alacak olan aktörlere yönelik bir eğitim vermektir. Bu kapsamda yeni teknolojik mecrayı tanıyan, başta sosyal medya olmak üzere yeni iletişim ortamında çağın gereklerini yerine getirecek donanımlı ve etik ilkeler çerçevesinde hareket edecek bilinçli bireylerin sayısını arttırmayı hedeflemektedir.

Programın Kazanımları:

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yeni Medya ve Gazetecilik önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Bu programdan mezun olanlar medya mesajlarını doğru okuyup analiz edebilecek ve günümüz medya içeriklerini eleştirel gözle değerlendirebilecektir. Ayrıca mezunlar sosyal medya üzerinden içerik üretebilecek, ürettikleri içerikleri kamu yararı çerçevesinde doğru mecralardan, doğru zamanda, doğru kitleye aktarılmayı başarabileceklerdir. Dijital ve sosyal medyada çalışabilecek profesyonel teknik elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen bu programla mezunlar gelişen yeni iletişim teknolojileriyle geleneksel gazetecilik pratiklerini bütünleştirebileceklerdir.

Programın İstihdam Alanları:

Yeni Medya ve Gazetecilik Önlisans Programından mezun olanlar, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;  yeni medya gazeteciliği yapabilecekler, yeni medya web geliştiricisi olabilecekler, sosyal medya uzmanı olarak çalışabileceklerdir. Hem basılı medyada hem de internet gazetelerinde profesyonel bir şekilde istihdam edilebileceklerdir. Basın ve medya danışmanı olarak çalışma olanağı bulabileceklerdir. Reklam ajansları, sosyal medya ajansları, dergiler, diğer basın yayın kuruluşları ve yazılı, görsel, işitsel medya organlarında istihdam edilebileceklerdir. Yeni Medya ve Gazetecilik Önlisans Programı mezunları ayrıca gazeteci, yazar, eleştirmen olarak da medya da yerlerini alabileceklerdir.

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) öğrenim giderlerini öderler.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Kayıt

Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YKS (TYT) puanları dikkate alınarak merkezi yerleştirme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt

Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarından birini, herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarından birini Sınavsız İkinci Üniversite fırsatıyla tercih edebilirler. İkinci Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız

Yatay Geçiş ile Kayıt

Fakültemiz bünyesinde yürütülen bütün programlara AGNO ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapılmaktadır. Yatay geçiş hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarımız Fakültemize;

  • ATA-YÖS (Yurtdışından ya da Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı),
  • Doğrudan başvuru yolu ile kayıt yaptırabilirler.

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden (ÖYS) yürütülmektedir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmamaktadır. Ancak dileyen öğrencilerimiz online kitap satış sayfamız üzerinden kitaplarını sipariş verebilirler.

Programda Ders Muafiyeti

Fakültemizde 3 ortak zorunlu dersten (Türk Dili I-II, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II) muafiyet yapılmaktadır. Bu dersler dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin muafiyet işlemleri ilk kayıt aşamasında Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerin herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur.

Fakültemizde öğrenim gördüğü süreçte farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerimiz, web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni Fakültemiz Dekanlığına faks ile göndermeleri durumunda ders muafiyetinden faydalanabilirler. 

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler ise okudukları programda ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II) başarıyla geçmiş olmaları durumunda muaf olabilirler. Bu öğrencilerin web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni ve "Transkript/Onaylı Not Döküm" belgelerini posta/kargo yolu ile Fakültemiz Dekanlığına ulaştırmaları durumunda ders muafiyetleri yapılacaktır.

Programda Sınavlar

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için bir Ara (Vize) Sınav ve bir Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı ile bir Bütünleme Sınavı yapılmaktadır.

Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılmaktadır.

Sınavlar; öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak hafta sonlarında 81 ilde birçok sınav merkezinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. 

Programda Uygulama

Programda uygulama etkinliği bulunmamaktadır.

×
Hızlı Erişim