Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Web Tasarımı ve Kodlama

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Program Amacı

Web tasarımı ve kodlama programı öğrencilere web siteleri oluşturma, tasarlama ve geliştirme konusunda beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu program ile öğrencilerin web teknolojileri ve kodlama ile ilgili bilgileri anlama, kullanma ve etkili bir şekilde uygulama becerisi elde etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca web geliştirme araçları, programlama dilleri ve veritabanı yönetimi gibi temel konularda öğrencilere sunulan bilgiler ile sektördeki gelişmeleri takip etmeleri ve ilgili projelerde etkili bir şekilde çalışmaları amaçlanmaktadır.

Program Kazanımları

Web tasarımı ve kodlama programı, öğrencilere temel web dillerini öğretirken aynı zamanda diğer programlama dilleri üzerinde yetkinlik kazanmalarını sağlamaktadır. Bu program web sitesinin tasarlanması, kodlanması ve yayına alınması işlemlerini öğrencilere aktarmaktadır. Öğrencilerin görsel açıdan etkili ve kullanıcı dostu web siteleri tasarlama konusunda bilgi ve becerilere sahip olmaları sağlanmaktadır.  Ayrıca, öğrencilerin web geliştirme araçlarını etkili bir şekilde kullanma, veritabanı yönetimi, güvenlik bilinci ve ileri düzey web teknolojilerini uygulama konularında bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Programda verilen bilgiler aracılığıyla öğrencilerin mesleki uygulamalarında web tasarımı ve kodlamada güçlü bir temel oluşturması sağlanmaktadır.

Programın İstihdam Alanları

Program mezunları web tasarımının yapımı, tasarım süreçleri, tasarımların koda dönüştürülmesi, yayına alınması ve sitenin yönetilmesi gibi konularda ihtisaslaşma imkânı yakalamaktadırlar. Web tasarımı ve kodlama programından mezun olan bireyler, geniş bir istihdam yelpazesine sahip olabilirler. Web geliştirici olarak, web siteleri ve uygulamalar oluşturabilir, kullanıcı arayüzü ve deneyimi tasarlayabilirler. Mobil uygulama geliştirme alanında çalışarak, mobil cihazlara yönelik uygulamaların tasarımını ve geliştirmesini üstlenebilirler. Veritabanı yönetimi konusunda yetkinlik kazanarak büyük veri projelerinde görev alabilirler. Serbest çalışarak kendi müşterilerine web tasarımı ve geliştirme hizmetleri sunma yolunu tercih edebilirler. E-ticaret uzmanı olarak, online ticaret sitelerinin tasarımı ve yönetimi konularında uzmanlaşabilirler. Ayrıca, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunabilir, yazılım şirketlerinde çalışabilir veya kendi girişimlerini başlatabilirler.

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) öğrenim giderlerini öderler.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Kayıt

Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YKS (TYT) puanları dikkate alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt

Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarından birini, herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarından birini Sınavsız İkinci Üniversite fırsatıyla tercih edebilirler. İkinci Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız

Yatay Geçiş ile Kayıt

Fakültemiz bünyesinde yürütülen bütün programlara AGNO ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapılmaktadır. Yatay geçiş hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarımız Fakültemize;

  • ATA-YÖS (Yurtdışından ya da Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı),
  • Doğrudan başvuru yolu ile kayıt yaptırabilirler.

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden (ÖYS) yürütülmektedir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmamaktadır. Ancak dileyen öğrencilerimiz online kitap satış sayfamız üzerinden kitaplarını sipariş verebilirler.

Programda Ders Muafiyeti

Fakültemizde 3 ortak zorunlu dersten (Türk Dili I-II, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II) muafiyet yapılmaktadır. Bu dersler dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin muafiyet işlemleri ilk kayıt aşamasında Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerin herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur.

Fakültemizde öğrenim gördüğü süreçte farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerimiz, web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni Fakültemiz Dekanlığına faks ile göndermeleri durumunda ders muafiyetinden faydalanabilirler. 

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler ise okudukları programda ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II) başarıyla geçmiş olmaları durumunda muaf olabilirler. Bu öğrencilerin web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni ve "Transkript/Onaylı Not Döküm" belgelerini posta/kargo yolu ile Fakültemiz Dekanlığına ulaştırmaları durumunda ders muafiyetleri yapılacaktır.

Programda Sınavlar

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için bir Ara (Vize) Sınav ve bir Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı ile bir Bütünleme Sınavı yapılmaktadır.

Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılmaktadır.

Sınavlar; öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak hafta sonlarında 81 ilde birçok sınav merkezinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir.   

Programda Uygulama

Programda uygulama etkinliği bulunmamaktadır.

×
Hızlı Erişim