Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 Yıl

Programın Amacı:

Bu programın amacı, öğrencilere seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü, turizm işletmeciliği, turist rehberliği ve tur yönetimi gibi alanlarda teorik ve uygulama bilgisi kazandırarak; turizm ve seyahat sektöründe gerekli olan ara elaman ihtiyacını karşılamaktır. Turizmin ana sektörlerinden ve gelir kaynaklarından birinin seyahat hizmetleri olması ve bu sektörün ülkemizde sürekli büyümesi sayesinde yeni istihdam olanakları oluşmaktadır. Bu program, öğrencilere turizm sektöründe eğitim fırsatı ve mesleki yeterlilik imkânı sunmaktadır.

Programın Kazanımları:

Seyahat sektöründe temel uygulamaları, mesleki standartları ve genel işleyişi kavrayarak sektöre yönelik beceri kazanmak.

Seyahat acentelerinde biletleme ve otomasyon sistemlerini tanımak ve kullanabilmek.

Turizm ve seyahat işletmelerinde farklı pozisyonlarda sorumluluk alabilmek ve operasyonları verimli bir şekilde yürütebilmek. 

Tur ve kongre – fuar organizasyonlarını tanımak ve bu organizasyonlarda görev alabilmek.

Turizm İşletmelerinde pazarlama-satış becerilene sahip olmak.

Ulusal ve uluslararası destinasyonları, konaklama işletmelerini, sektör paydaşlarını ve turizm mevzuatını tanımak ve bu bilgileri sektörde kullanabilmek.  

Alternatif turizm türlerini ve turizmde ulaştırma sistemlerini tanımak. 

Programın İstihdam Alanları:

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programından mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Programdan mezun olan öğrenciler, seyahat işletmeleri, seyahat acenteleri, tur operatörleri, konaklama işletmeleri, kongre ve fuar organizasyonları, araç kiralama şirketleri, ağırlama hizmetleri gibi sektörlerde istihdam edilmektedir. Türk turizminin mevcut potansiyeli dikkate alındığında bu talebin daha da artacağı açıktır. Bu programdan mezun olanlar, turizm alanında kamu ve özel sektörde geniş bir istihdam imkânına sahip olacaklardır. Bunun yanında mezun öğrenciler bilgi ve birikimleri ile sektörde kendilerine ait özel iş yerleri de kurabileceklerdir.

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) öğrenim giderlerini öderler.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Kayıt

2022 YKS'den itibaren Fakültemiz Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programına öğrenci alımı durdurulmuştur.

İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programı'na İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapılmamaktadır.

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden (ÖYS) yürütülmektedir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmamaktadır. Ancak dileyen öğrencilerimiz online kitap satış sayfamız üzerinden kitaplarını sipariş verebilirler.

Programda Ders Muafiyeti

Fakültemizde 3 ortak zorunlu dersten (Türk Dili I-II, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II) muafiyet yapılmaktadır. Bu dersler dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin muafiyet işlemleri ilk kayıt aşamasında Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerin herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur.

Fakültemizde öğrenim gördüğü süreçte farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerimiz, web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni Fakültemiz Dekanlığına faks ile göndermeleri durumunda ders muafiyetinden faydalanabilirler. 

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler ise okudukları programda ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II) başarıyla geçmiş olmaları durumunda muaf olabilirler. Bu öğrencilerin web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni ve "Transkript/Onaylı Not Döküm" belgelerini posta/kargo yolu ile Fakültemiz Dekanlığına ulaştırmaları durumunda ders muafiyetleri yapılacaktır.

Programda Sınavlar

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için bir Ara (Vize) Sınav ve bir Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı ile bir Bütünleme Sınavı yapılmaktadır.

Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılmaktadır.

Sınavlar; öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak hafta sonlarında 81 ilde birçok sınav merkezinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir.  

Programda Uygulama

Programda uygulama etkinliği bulunmamaktadır.

×
Hızlı Erişim