Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı

Programın Seviyesi:

Lisans

Programın Süresi:

4 yıl

Programın Amacı:

Mesleğinde ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli çağdaş bilgi ve beceriler ile donanmış, bu imkânları doğru kullanabilen, araştıran, keşfederek öğrenmeye çalışan, çok yönlü, düşünsel esnekliğe sahip, özgün giysi tasarımı yapabilme konusunda yenilikçi ve çözümleyici bilgilere sahip, çevreye duyarlı, toplumsal ve bireysel beklentilerin farkında, etik değerlere bağlı olan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.  Eğitim programları; öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini geliştirebilmelerini, biçim, renk, malzeme, yapı ve işlev ilişkilerini kurarak yenilikçi özgün giysi tasarımları yapabilmeyi amaçlayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

Programın Kazanımları:

Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Mezunu derecesi alırlar. Bölümde verilen dersler ile tekstil ve moda tasarımı alanıyla ilgili teknik-teorik ve uygulamalı bilgileri öğrenerek tasarımsal becerilerini geliştirebileceklerdir. Programın 7. ve 8. yarıyılında “Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme I-II" derslerinde öğrenci, uygulamalı eğitimlerini yapmak üzere varsa bulundukları yerde yoksa gidilebilecek yakın bir lokasyonda bulunan üniversite/özel sektör/belediye/MEB bünyesinde hizmet veren ilgili birimlerde uygulamalı eğitimlerini tamamlayabileceklerdir. Bu bölüm mezunları hazır giyim sektöründe ve moda camiasında özgün tasarımlar üretebilen, üretim teknikleri konusuna hakim moda tasarımcıları olacaklardır.

Programın İstihdam Alanları:

Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Programı mezunları; moda evlerinde veya toplu üretim yapan tekstil ve moda tasarımı firmalarında, marka yöneticisi, bilgisayar destekli kalıp ve model hazırlayıcısı, stilist, giysi tasarımcısı, hazır giyim ve moda basınına hizmet veren dergilerde moda editörü, konsept mağazalarda ya da butiklerde ürün yöneticisi ve Ar-Ge (ürün geliştirme) uzmanı olarak çalışabilirler.

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) öğrenim giderlerini öderler.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Kayıt

Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YKS (AYT) puanları dikkate alınarak merkezi yerleştirme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt

Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Programına İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapılmamaktadır.

Yatay Geçiş ile Kayıt

Fakültemiz bünyesinde yürütülen bütün programlara AGNO ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapılmaktadır. Yatay geçiş hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden (ÖYS) yürütülmektedir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmamaktadır. Ancak dileyen öğrencilerimiz online kitap satış sayfamız üzerinden kitaplarını sipariş verebilirler.

Programda Ders Muafiyeti

Fakültemizde 3 ortak zorunlu dersten (Türk Dili I-II, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II) muafiyet yapılmaktadır. Bu dersler dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin muafiyet işlemleri ilk kayıt aşamasında Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerin herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur.

Fakültemizde öğrenim gördüğü süreçte farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerimiz, web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni Fakültemiz Dekanlığına faks ile göndermeleri durumunda ders muafiyetinden faydalanabilirler. 

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler ise okudukları programda ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II) başarıyla geçmiş olmaları durumunda muaf olabilirler. Bu öğrencilerin web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni ve "Transkript/Onaylı Not Döküm" belgelerini posta/kargo yolu ile Fakültemiz Dekanlığına ulaştırmaları durumunda ders muafiyetleri yapılacaktır.

Programda Sınavlar

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için bir Ara (Vize) Sınav ve bir Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı ile bir Bütünleme Sınavı yapılmaktadır.

Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılmaktadır.

Sınavlar; öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak hafta sonlarında 81 ilde birçok sınav merkezinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir.   

Programda Uygulama

7. yarıyılda Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme I dersi ve 8. yarıyılda Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme II olmak üzere iki farklı ders bulunmaktadır. Dersler her yarıyıl için 14 (on dört) hafta sürmektedir.

×
Hızlı Erişim