Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Programın Seviyesi:

Lisans Tamamlama

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Dünyada ve Türkiye’de yapılan sağlık alanındaki yenilikler ve sağlık sektöründeki gelişmeler, sağlık kurumları yönetimi mezunlarına olan ihtiyacın günden güne artacağını ortaya koymuştur. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü’nün hedefi, sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak, sağlık sisteminin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak yapılan planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, model, kuram ve tekniklerin, farkında olarak ve sistematik bir biçimde uygulayacak bilgi ve beceriye sahip, uluslararası nitelikte sağlık kurumları yöneticileri yetiştirmektir.

Programın Kazanımları:

Türkiye’de sağlık sektörünün hızlı gelişimi doğrultusunda sağlık yönetimi alanına ilgi duyan, bu alanda eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere talep ettikleri eğitim imkanlarını sağlar.

Programın İstihdam Alanları:

Devlet, özel ve üniversite hastanelerinde çalışabilirler. Sağlık bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Mezun olan öğrencilerin ilgili enstitü ve bölümlerinin başvuru koşullarını sağlaması durumunda yüksek lisans ve doktora programına katılma imkanları vardır.

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) öğrenim giderlerini öderler.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama (SLT) ile Kayıt

Bu programa daha önce yükseköğretim kurumu sağlık alanı önlisans programından mezun olan öğrenciler yerleştirilmektedir. Programa kayıt olmak için YÖK’e başvurulması gerekmektedir. Öğrenci adaylarımızın YÖK tarafından yerleştirme işlemleri yapıldıktan sonra mezuniyet ortalamaları ve tarihleri dikkate alınarak Fakültemiz programlarına kayıt işlemleri yapılmaktadır.

 

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden (ÖYS) yürütülmektedir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmamaktadır. Ancak dileyen öğrencilerimiz online kitap satış sayfamız üzerinden kitaplarını sipariş verebilirler.

Programda Sınavlar

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için bir Ara (Vize) Sınav ve bir Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı ile bir Bütünleme Sınavı yapılmaktadır.

Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılmaktadır.

Sınavlar; öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak hafta sonlarında 81 ilde birçok sınav merkezinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir.   

Programda Uygulama

Programda uygulama etkinliği bulunmamaktadır.

×
Hızlı Erişim