Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Rekreasyon

Programın Seviyesi:

Lisans

Programın Süresi:

4 yıl

Programın Amacı:

Toplumda serbest zaman kullanımının bilincini artıracak ve psiko-fizyolojik, fiziksel sağlığın iyileştirilmesine yönelik toplumsal çalışmalar yapacak uzman bireyler yetiştirmektir.

Programın Kazanımları:

Rekreasyon ile ilgili temel kavramlar, tarihçesi, toplumdaki yeri ve yeni yönelimler hakkında bilgi sahibi olmak, kampüs rekreasyonu, terapatik rekreasyon ve sportif animasyon hakkında bilgi edinerek ve uygulamaya yönelik planlar geliştirmek, zaman, serbest zaman kavramları ve yönetimi ile günlük aktivite planlamaları konusunda uzmanlaşmak, spor alanına özgü gerekli bilgi ve becerilerin farkında olmak,  rekreasyonel katılımda işlevsel ve taktiksel düzeyde kararları uygulamaya koyabilmek, spor yönetimi ile ilişkili belirli bir alanda çalışabilmek, rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik, liderlik ve eğiticilik açısından toplumun ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklere sahip olmak, bu programın kazanımları arasında yer almaktadır.

Programın İstihdam Alanları:

Rekreasyon Lisans Programı mezunları; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl-İlçe müdürlüklerinde, federasyonlarda, spor kulüplerinde, belediyelerin sporla ilgili birimlerinde, sportif ürün işletmeciliği yapan işletmelerde ve fitness merkezleri gibi işletmelerde koordinasyon biriminde görev alabilirler. Ayrıca özel sektörde veya kamuda sporla ilgili birimlerde sportif etkinlik yöneticisi olarak çalışabilirler.  Turizm alanında; su sporları, kara sporları, kış sporları, sosyo-kültürel rekreasyon aktiviteleri, sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler, çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü yapabilirler. Ayrıca program mezunları özel sektörde kendilerine ait işletmeler kurabilir; bireylere veya kurumlara rekreasyon hizmetleri içeren paket ya da paket olmayan ürünler sunabilirler.

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) öğrenim giderlerini öderler.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Kayıt

Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YKS (AYT) puanları dikkate alınarak merkezi yerleştirme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt

Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarından birini, herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veyalisans programlarından birini Sınavsız İkinci Üniversite fırsatıyla tercih edebilirler. İkinci Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız

Yatay Geçiş ile Kayıt

Fakültemiz bünyesinde yürütülen bütün programlara AGNO ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapılmaktadır. Yatay geçiş hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarımız Fakültemize;

  • ATA-YÖS (Yurtdışından ya da Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı),
  • Doğrudan başvuru yolu ile kayıt yaptırabilirler.

 

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden (ÖYS) yürütülmektedir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmamaktadır. Ancak dileyen öğrencilerimiz online kitap satış sayfamız üzerinden kitaplarını sipariş verebilirler.

Programda Ders Muafiyeti

Fakültemizde 3 ortak zorunlu dersten (Türk Dili I-II, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II) muafiyet yapılmaktadır. Bu dersler dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin muafiyet işlemleri ilk kayıt aşamasında Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerin herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur.

Fakültemizde öğrenim gördüğü süreçte farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerimiz, web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni Fakültemiz Dekanlığına faks ile göndermeleri durumunda ders muafiyetinden faydalanabilirler. 

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler ise okudukları programda ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II) başarıyla geçmiş olmaları durumunda muaf olabilirler. Bu öğrencilerin web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni ve "Transkript/Onaylı Not Döküm" belgelerini posta/kargo yolu ile Fakültemiz Dekanlığına ulaştırmaları durumunda ders muafiyetleri yapılacaktır.

Programda Sınavlar

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için bir Ara (Vize) Sınav ve bir Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı ile bir Bütünleme Sınavı yapılmaktadır.

Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılmaktadır.

Sınavlar; öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak hafta sonlarında 81 ilde birçok sınav merkezinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir.   

Programda Uygulama

Programda uygulama etkinliği bulunmamaktadır.

×
Hızlı Erişim