Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Reklamcılık Lisans

Programın Seviyesi:

Lisans

Programın Süresi:

4 yıl

Programın Amacı:

Günümüzün rekabet koşulları içerisinde kurum ve kuruluşlar, ürün veya hizmetlerini ilgili hedef kitlelere tanıtmak ve rakip markalar arasından tercih edilmelerini sağlamak için pek çok farklı ortamı stratejik olarak ve yaratıcı bir şekilde kullanmayı gerektiren reklamcılığa gittikçe daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Hedef kitlelere iletilecek mesajların doğru, anlaşılır ve çekici olarak kurgulanması ancak bu alanda yetkin bireylerle mümkün olmaktadır. Bu çerçevede Reklamcılık Lisans Programının amacı, reklamcılık alanında yerel, ulusal ve uluslararası düzlemlerde fikir üretip bunları uygulamaya koyabilecek, entelektüel altyapısı güçlü, etik kurallara uygun çalışmalar gerçekleştirecek yaratıcı bireyler yetiştirmektir.  

Programın Kazanımları:

Reklamcılık Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, çeşitli dersler aracılığıyla reklamcılık alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklama, yorumlama, olay ve olgular arasındaki ilişkileri irdeleme, problemleri saptama, yaratıcı çözümler bulma ve reklam kampanyaları planlama ve yönetme becerisi kazanacaklardır.

Programın İstihdam Alanları:

Reklamcılık Lisans Programı mezunları başta reklam ajansları olmak üzere halkla ilişkiler ajansları, grafik tasarım ajansları, geleneksel ve dijital medya planlama ajansları ve araştırma şirketlerinde metin yazarı, grafiker, yapımcı, medya planlamacı, müşteri temsilcisi, araştırmacı, stratejik planlamacı, danışman veya iletişim uzmanı olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bunlara ilaveten program mezunları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler bünyesinde oluşturulan reklamcılık, marka iletişimi, siyasal iletişim, pazarlama iletişimi, insan kaynakları ve kurumsal iletişim gibi departmanlarda istihdam olanağı bulabilir, ayrıca kendi reklam ajanslarını kurabilirler.

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) öğrenim giderlerini öderler.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Kayıt

Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YKS (AYT) puanları dikkate alınarak merkezi yerleştirme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt

Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarından birini, herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veyalisans programlarından birini Sınavsız İkinci Üniversite fırsatıyla tercih edebilirler. İkinci Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız

Yatay Geçiş ile Kayıt

Fakültemiz bünyesinde yürütülen bütün programlara AGNO ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapılmaktadır. Yatay geçiş hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarımız Fakültemize;

  • ATA-YÖS (Yurtdışından ya da Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı),
  • Doğrudan başvuru yolu ile kayıt yaptırabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Kayıt

Yükseköğretim kurumlarının önlisans programlarından mezun olmuş veya mezuniyet aşamasında olanlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu ile Fakültemizin Reklamcılık Lisans Programını tercih edebilirler.

 

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden (ÖYS) yürütülmektedir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmamaktadır. Ancak dileyen öğrencilerimiz online kitap satış sayfamız üzerinden kitaplarını sipariş verebilirler.

Programda Ders Muafiyeti

Fakültemizde 3 ortak zorunlu dersten (Türk Dili I-II, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II) muafiyet yapılmaktadır. Bu dersler dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin muafiyet işlemleri ilk kayıt aşamasında Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerin herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur.

Fakültemizde öğrenim gördüğü süreçte farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerimiz, web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni Fakültemiz Dekanlığına faks ile göndermeleri durumunda ders muafiyetinden faydalanabilirler. 

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler ise okudukları programda ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II) başarıyla geçmiş olmaları durumunda muaf olabilirler. Bu öğrencilerin web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni ve "Transkript/Onaylı Not Döküm" belgelerini posta/kargo yolu ile Fakültemiz Dekanlığına ulaştırmaları durumunda ders muafiyetleri yapılacaktır.

Programda Sınavlar

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için bir Ara (Vize) Sınav ve bir Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı ile bir Bütünleme Sınavı yapılmaktadır.

Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılmaktadır.

Sınavlar; öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak hafta sonlarında 81 ilde birçok sınav merkezinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir.   

Programda Uygulama

Programda uygulama etkinliği bulunmamaktadır.

×
Hızlı Erişim