Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının temel amacı; Laboratuvar ve  Veteriner Hizmetleri çalışma alanı içerisine giren teşhis  ve araştırma laboratuvarları,  veteriner klinikleri, hayvansal gıda güvenliği ile hayvan yetiştirme  ve besleme alanlarında gerekli bilgi ve donanıma sahip, katılımcı, yenilikçi  ve girişimci  elemanlar yetiştirmektir. Böylece kamu ve özel sektörde  laboratuvar, veteriner ve hayvancılık hizmetleri alanında faaliyet gösteren kuruluşlarının  daha etkin ve verimli çalışmaları bakımından ihtiyaç duyulan eğitimli elemanların   karşılanması  sağlanmış olacaktır.  

Program Kazanımları:

Programdan mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getiren öğrencilere “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Diploması” ve "Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri" unvanı verilir. Programı başarı ile tamamlayan mezunlar, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, laboratuvar kullanımı, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği anlayışını bilgi ve beceri anlamında pratiğe dönüştürülebilecek, laboratuvar hizmetleri ile veteriner ve hayvancılık faaliyetlerinin sevk ve idaresine yardımcı olabilecek, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi elemanlar olarak hizmet verme niteliklerine kavuşacaklardır.

Programın İstihdam Alanları:

Bu programdan mezun olan Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikerleri, öncelikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olarak  hizmet veren çok sayıdaki bağlı ve  ilgili kuruluşların yanı sıra, veteriner ilaç sektöründe, özel veteriner hastanelerinde, veteriner kliniklerinde, kamu ve özel  laboratuvarlarda, et kombinalarında  ve yem sanayinde  yardımcı teknik personel olarak çalışabileceklerdir. Ayrıca sığır, koyun, at, kanatlı ve su ürünleri yetiştirciliğine yönelik hayvancılık çiftlikleri ve   işletmelerinde yardımcı eleman olarak görev yapabileceklerdir. Programdan mezun olanların en yaygın istihdam alanları:

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı İlgili Birimler, (İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri)
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kontrol ve Araştırma Enstitüleri,
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı İl Kontrol Laboratuvarları,
 • Gıda Kontrol Laboratuvarları, (Kamu ve Özel)
 • Kamu ve Özel Veteriner Klinik ve Veteriner Hastaneleri,
 • Kamu ve Özel Veteriner Patoloji Laboratuvarları,
 • Veteriner İlaç Firmaları,
 • Hayvancılık ve Hayvancılığa Dayalı Sanayii İşletmeleri, (Kamu – Özel Sektör İşletmeleri)
 • Yem Fabrikaları,

Daha da önemlisi, programdan mezun olanlar  edindikleri yeni bilgiler ve kazanımlar sonucu  kendi hayvancılık işletmelerini kuracak ve işleteceklerdir.   

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) öğrenim giderlerini öderler.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Kayıt

Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YKS (TYT) puanları dikkate alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt

Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarından birini, herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarından birini Sınavsız İkinci Üniversite fırsatıyla tercih edebilirler. İkinci Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız

Yatay Geçiş ile Kayıt

Fakültemiz bünyesinde yürütülen bütün programlara AGNO ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapılmaktadır. Yatay geçiş hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarımız Fakültemize;

 • ATA-YÖS (Yurtdışından ya da Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı),
 • Doğrudan başvuru yolu ile kayıt yaptırabilirler.

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden (ÖYS) yürütülmektedir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmamaktadır. Ancak dileyen öğrencilerimiz online kitap satış sayfamız üzerinden kitaplarını sipariş verebilirler.

Programda Ders Muafiyeti

Fakültemizde 3 ortak zorunlu dersten (Türk Dili I-II, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II) muafiyet yapılmaktadır. Bu dersler dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin muafiyet işlemleri ilk kayıt aşamasında Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerin herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur.

Fakültemizde öğrenim gördüğü süreçte farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerimiz, web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni Fakültemiz Dekanlığına faks ile göndermeleri durumunda ders muafiyetinden faydalanabilirler. 

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler ise okudukları programda ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II) başarıyla geçmiş olmaları durumunda muaf olabilirler. Bu öğrencilerin web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni ve "Transkript/Onaylı Not Döküm" belgelerini posta/kargo yolu ile Fakültemiz Dekanlığına ulaştırmaları durumunda ders muafiyetleri yapılacaktır.

Programda Sınavlar

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için bir Ara (Vize) Sınav ve bir Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı ile bir Bütünleme Sınavı yapılmaktadır.

Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılmaktadır.

Sınavlar; öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak hafta sonlarında 81 ilde birçok sınav merkezinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir.   

Programda Uygulama

Programda uygulama etkinliği bulunmamaktadır.

×
Hızlı Erişim