Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı; fotoğraf ve kameramanlık alanlarında teknik yöntemlerle fotoğraf ve kamera uygulamalarını, güncel gelişmeler ve yenilikler doğrultusunda takip eden, fotoğraf ve görüntü alanlarında uygulama yapabilecek teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla program dijital teknoloji ile gelen ve sürekli yenilenen uygulama alanlarından görüntüyü oluşturabilecek (fotoğraf ve video) tüm güncel yeniliklerin ve görsel duyarlılığın artırılması için çeşitli alan dersleri ile teknolojik beceri ve estetik bir bakış açısına sahip bireyler yetiştirilmesini sağlamaktadır. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı, fotoğraf ve kameramanlık sektörlerinde çalışanların niteliğini, alanla ilgili becerilerini geliştirmeyi ve verilecek eğitimle bu alanlarda kariyer sağlamayı hedeflemektedir.

Programın Kazanımları:

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programında alanında eğitim gören öğrenciler, görüntü üretim araçları olan fotoğraf makinesi, kamera ve görüntü merkezli teknik teçhizatları kullanabilmelerinin yanı sıra, bu yönde çözümler de üretebileceklerdir.

Program doğrultusunda, teknik becerileri verimli ve hızlı biçimde kullanabilen, çalışma alanlarındaki sektör ve hedef kitlesiyle iletişim kurabilen ve kurduğu sektör bağlantılarına kazanmış olduğu bilgi ve beceri yetileriyle uyum sağlayabilen, sektör çalışmaları içerisinde karşılaştığı teknik sorunları çözüme götürebilen mesleki elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programın İstihdam Alanları:

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı mezunları, basın-yayın kurum ve kuruluşlarında, reklam-tanıtım sektörlerinde, kamu ve özel televizyon kanallarında, sinema sektörü ile ilgili kamu ve özel film stüdyolarında çalışabilirler. Fotoğraf ve video alanlarında kişisel sergiler ve sanatsal çalışmalar yapabilirler. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının basın,  halkla ilişkiler ve reklam vb. birimlerimde de çalışabilirler.

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) öğrenim giderlerini öderler.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Kayıt

Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YKS (TYT) puanları dikkate alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt

Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarından birini, herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarından birini Sınavsız İkinci Üniversite fırsatıyla tercih edebilirler. İkinci Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız

Yatay Geçiş ile Kayıt

Fakültemiz bünyesinde yürütülen bütün programlara AGNO ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapılmaktadır. Yatay geçiş hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarımız Fakültemize;

  • ATA-YÖS (Yurtdışından ya da Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı),
  • Doğrudan başvuru yolu ile kayıt yaptırabilirler.

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden (ÖYS) yürütülmektedir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmamaktadır. Ancak dileyen öğrencilerimiz online kitap satış sayfamız üzerinden kitaplarını sipariş verebilirler.

Programda Ders Muafiyeti

Fakültemizde 3 ortak zorunlu dersten (Türk Dili I-II, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II) muafiyet yapılmaktadır. Bu dersler dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin muafiyet işlemleri ilk kayıt aşamasında Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerin herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur.

Fakültemizde öğrenim gördüğü süreçte farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerimiz, web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni Fakültemiz Dekanlığına faks ile göndermeleri durumunda ders muafiyetinden faydalanabilirler. 

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler ise okudukları programda ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II) başarıyla geçmiş olmaları durumunda muaf olabilirler. Bu öğrencilerin web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni ve "Transkript/Onaylı Not Döküm" belgelerini posta/kargo yolu ile Fakültemiz Dekanlığına ulaştırmaları durumunda ders muafiyetleri yapılacaktır.

Programda Sınavlar

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için bir Ara (Vize) Sınav ve bir Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı ile bir Bütünleme Sınavı yapılmaktadır.

Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılmaktadır.

Sınavlar; öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak hafta sonlarında 81 ilde birçok sınav merkezinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir.  

Programda Uygulama

Programda uygulama etkinliği bulunmamaktadır.

×
Hızlı Erişim