Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

DGS

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fakültemiz Programlarına Kayıt İşlemleri

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fakültemiz Programlarına yerleşen öğrenciler kayıt işlemlerini 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden elektronik olarak yapabilirler. Fakültemize kayıt yaptıracak olan öğrenci adayları için en kolay ve kısa yol e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmaktır. Elektronik kayıt işlemlerinin ardından Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini ödeyen öğrencilerin herhangi bir evrak göndermesine gerek kalmaksızın kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerimize SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrenci adaylarımız tüm PTT şubelerinden bu şifreyi temin edebilirler.

YÖKSİS'te bilgisi bulunan ancak e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini yapamayan öğrenci adaylarımız 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini ödeyerek herhangi bir belge göndermeden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Not: YÖKSİS'te bilgisi bulunmayan öğrenci adaylarımız Önlisans Diplomalarının ve Not Döküm Belgelerinin (Transkript) onaylı suretini 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında Fakültemize göndererek kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

Ders kayıt ve muafiyet işlemleriniz, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

DGS ile Öğrenci Kabul Edilen Programlarımız

 • Halkla ilişkiler ve Tanıtım
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Reklamcılık
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet
 • Sosyoloji

Önlisans Programından Henüz Mezun Olamamış Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2023 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 02.08.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

Not: Özel durumu olan öğrenci adaylarımızın harç/materyal ücreti muafiyeti işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda yer alan evrakları Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı

25240 Yakutiye/ERZURUM

GEREKLİ BELGE

AÇIKLAMA

Gazilerin, şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınları (eş ve çocukları);

 • İlgili kurumlardan1 alacakları “Durum Belgesi”nin aslı ya da barkodlu e-Devlet çıktısı.
 • Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe2.
 • Nüfus kayıt örneği.

Harç/materyal ücreti muafiyeti için gereklidir. Materyal ücreti iade süreci üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan ve Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra başlatılacaktır.

1. İlgili kurum: şehit veya gazinin mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumu.

2. Islak imzalı dilekçelerde öğrencilerin kendilerine ait hesaplarının IBAN numaraları yazılı olmalıdır.

En az %40 engel durumu olan öğrenciler;

 • Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneği,
 • Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Harç/materyal ücreti muafiyeti için gereklidir. Materyal ücreti iade süreci üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan ve Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra başlatılacaktır.

Islak imzalı dilekçelerde öğrencilerin kendilerine ait hesaplarının IBAN numaraları yazılı olmalıdır. Engelli öğrencilerin materyal ücreti muafiyet işlemlerinde gönderdikleri raporların geçerlilik süresi dikkate alınacaktır.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Ek Yerleştirme
DGS Ek Yerleştirme sonuçları ile Fakültemiz Programlarına yerleşen öğrencilerimiz kayıtlarını e-Devlet üzerinden “e-Hizmetler” bölümünde yer alan ve “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında bulunan “Üniversite e-Kayıt” üzerinden belirlenecek tarihe kadar elektronik olarak gerçekleştirebileceklerdir. Belirlenecek tarihe kadar Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini ödemeyi unutmayınız.

YÖKSİS de bilgisi bulunan ancak e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini yapamayan öğrenci adaylarımız belirlenecek tarihler arasında Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini ödeyerek herhangi bir belge göndermeden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

DİKKAT: YÖKSİS de bilgisi bulunmayan öğrenci adaylarımız Önlisans Diplomalarının ve Not Döküm Belgelerinin (Transkript) onaylı suretini 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında Fakültemize göndererek kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Erzurum

Önlisans Programından Henüz Mezun Olamamış Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

2023 yılı DGS Ek Yerleştirme kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamayan öğrencilerin (kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. nedenlerle) şartlı kayıtları Fakültemizce yapılacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıç tarihi olan belirlenecek tarihe kadar mezun olamamaları halinde şartlı kayıtları silinecektir.

Not: Özel durumu olan öğrenci adaylarımızın harç/materyal ücreti muafiyeti işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda yer alan evrakları Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Erzurum

GEREKLİ BELGE

AÇIKLAMA

Gazilerin, şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınları (eş ve çocukları);

 • İlgili kurumlardan1 alacakları “Durum Belgesi”nin aslı ya da barkodlu e-Devlet çıktısı.
 • Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe2.
 • Nüfus kayıt örneği.

Harç/materyal ücreti muafiyeti için gereklidir. Materyal ücreti iade süreci üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan ve Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra başlatılacaktır.

1. İlgili kurum: şehit veya gazinin mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumu.

2. Islak imzalı dilekçelerde öğrencilerin kendilerine ait hesaplarının IBAN numaraları yazılı olmalıdır.

En az %40 engel durumu olan öğrenciler;

 • Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneği ve taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Harç/materyal ücreti muafiyeti için gereklidir. Materyal ücreti iade süreci üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan ve Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra başlatılacaktır.

Islak imzalı dilekçelerde öğrencilerin kendilerine ait hesaplarının IBAN numaraları yazılı olmalıdır. Engelli öğrencilerin materyal ücreti muafiyet işlemlerinde gönderdikleri raporların geçerlilik süresi dikkate alınacaktır.

 

×
Hızlı Erişim