Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Çocuk Gelişimi Lisans

Programın Seviyesi:

Lisans

Programın Süresi:

4 yıl

Programın Amacı:

Çocuk Gelişimi Lisans Programının temel amacı, 0-18 yaşlar arasındaki tüm çocukların zihinsel, dil, sosyal, duygusal gelişimlerini, becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan insan kaynağı yetiştirmektir. Kısaca topluma bireylerin kazandırılmasında ve çocukların nitelikli bireyler olmasında önemli role sahip mezunların yetiştirilmesini amaçlayan programdır.

Programın Kazanımları:

Bu program mezunları; tüm çocukların gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun eğitim programları hazırlama, eğitimsel çevre düzenlemesi yapma, ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet verme, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk – aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma becerilerine sahip olurlar.

Programın İstihdam Alanları:

Çocuk Gelişimi Lisans Programı mezunları, üniversitelerde, sivil toplum kuruluşlarında, uygulama ve araştırma merkezlerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, halk eğitim merkezlerinde, çocuk ve gençlik merkezlerinde, sağlık bakanlığı anne çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, hastanelerde, anaokullarında, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, medya kurumlarında, çocuk ve gençlik programlarının yayınlandığı medya kuruluşlarında, eğitici oyuncak sektöründe, çocuk gelişimci, proje üreticisi ve yürütücüsü, danışman, koordinatör ve okulöncesi öğretmeni olarak görev yapabilirler.

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) öğrenim giderlerini öderler.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Kayıt

Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YKS (AYT) puanları dikkate alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt

Çocuk Gelişimi Lisans Programına İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapılmamaktadır.

Yatay Geçiş ile Kayıt

Fakültemiz bünyesinde yürütülen bütün programlara AGNO ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapılmaktadır. Yatay geçiş hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarımız Fakültemize;

  • ATA-YÖS (Yurtdışından ya da Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı),
  • Doğrudan başvuru yolu ile kayıt yaptırabilirler.

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden (ÖYS) yürütülmektedir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmamaktadır. Ancak dileyen öğrencilerimiz online kitap satış sayfamız üzerinden kitaplarını sipariş verebilirler.

Programda Ders Muafiyeti

Fakültemizde 3 ortak zorunlu dersten (Türk Dili I-II, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II) muafiyet yapılmaktadır. Bu dersler dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin muafiyet işlemleri ilk kayıt aşamasında Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerin herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur.

Fakültemizde öğrenim gördüğü süreçte farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerimiz, web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni Fakültemiz Dekanlığına faks ile göndermeleri durumunda ders muafiyetinden faydalanabilirler. 

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler ise okudukları programda ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II) başarıyla geçmiş olmaları durumunda muaf olabilirler. Bu öğrencilerin web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni ve "Transkript/Onaylı Not Döküm" belgelerini posta/kargo yolu ile Fakültemiz Dekanlığına ulaştırmaları durumunda ders muafiyetleri yapılacaktır.

Programda Sınavlar

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için bir Ara (Vize) Sınav ve bir Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı ile bir Bütünleme Sınavı yapılmaktadır.

Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılmaktadır.

Sınavlar; öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak hafta sonlarında 81 ilde birçok sınav merkezinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Programda Uygulama

7. yarıyılda Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması I dersi ve 8. yarıyılda Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması II olmak üzere iki farklı ders bulunmaktadır. Dersler her yarıyıl için 14 (on dört) hafta sürmektedir. Derslerin nasıl yürütüleceği ilerleyen tarihlerde öğrencilerle paylaşılacaktır.

×
Hızlı Erişim