Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programının temel hedefi, profesyonel iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip, günün hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilecek, kamu ve özel sektör yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı genel yönetim destek hizmetlerini yerine getirecek ve yönetim bürosunu idare edecek sekreter ve yönetici asistanı yetiştirmektir.

Bu program değişen koşullara paralel olarak ihtiyaç duyulan;

 • nitelikli,
 • insanlarla başarılı ilişkiler kurabilen,
 • enformasyon çağının sunduğu olanakların farkında olan,
 • pratik sorun çözüm, öneri ve yöntemleri geliştirebilen,
 • doğrudan emir almadan da sorumluluk alabilen,
 • işletmeyi ve yönetimi temsil yeteneği olan,
 • yeniliklere-gelişime ve dönüşüme açık,
 • üretim süreçleri ile tüketim süreçlerini ilişkilendirebilen,
 • uygulama sürecinde karşılaştığı zorlukları entelektüel birikimiyle aşabilen,
 • özgün fikirler geliştirebilen

bireylerin çalışma hayatına dahil olması yönünde eğitsel hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı, çağdaş bilgi ve tekniklere sahip, gerek ulusal gerekse uluslararası iş hayatına çözümler üretebilecek, devlet ve özel kurumların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak eğitimli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Gelişen ve değişen uygulamalara uyum sağlamanın yanında yaratıcı öneri ve çözümler bulabilen dolayısıyla ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayan yönetici asistanları kazandırmaktır.

Programın Kazanımları:

Programdan mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getiren öğrencilere, "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Diploması" verilecektir.
Programdan mezun olan öğrenciler Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans seviyesinde gerekli olan tüm temel bilgilere sahip "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı" unvanına sahip olarak mezun olacaklardır

Programın İstihdam Alanları:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı, ülkemizde hızla gelişmekte olan çok sayıda sektörün ihtiyaç duyduğu işgücünü kazandırmayı hedeflemektedir. İki yıllık önlisans programını başarı ile tamamlayarak mezun olanlar, görev yaptıkları alanda kaliteli hizmet sunabilecek, sektörün gereksinim duyduğu işgücü niteliklerine sahip olmaları nedeniyle de aranan personel olarak sektörde çalışma şansına sahip olacak ve görevlerinde yükselme olanakları kazanacaklardır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektör kuruluşlarında sekreter ve yönetici asistanlığı yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslek elemanları, yönetici adayı olarak çalışma imkânına sahiptir olacaktır. Dolayısıyla bu programdan mezun olacak öğrenciler, hem özel sektör hem de kamu kurum ve kuruluşları tarafından istihdam edilebilirler. Bununla birlikte önlisans programından mezun olmak kamu personel rejiminde ve memuriyet müktesebatı açısından ilerleme sağlamaktadır.

Programın Öğrenim Giderleri: 

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) öğrenim giderlerini öderler.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Kayıt

Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YKS (TYT) puanları dikkate alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.

İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt

Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarından birini, herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarından birini Sınavsız İkinci Üniversite fırsatıyla tercih edebilirler. İkinci Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız

Yatay Geçiş ile Kayıt

Fakültemiz bünyesinde yürütülen bütün programlara AGNO ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapılmaktadır. Yatay geçiş hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarımız Fakültemize;

 • ATA-YÖS (Yurtdışından ya da Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı),
 • Doğrudan başvuru yolu ile kayıt yaptırabilirler.

 

 

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden (ÖYS) yürütülmektedir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmamaktadır. Ancak dileyen öğrencilerimiz online kitap satış sayfamız üzerinden kitaplarını sipariş verebilirler.

Programda Ders Muafiyeti

Fakültemizde 3 ortak zorunlu dersten (Türk Dili I-II, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II) muafiyet yapılmaktadır. Bu dersler dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin muafiyet işlemleri ilk kayıt aşamasında Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerin herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur.

Fakültemizde öğrenim gördüğü süreçte farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerimiz, web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni Fakültemiz Dekanlığına faks ile göndermeleri durumunda ders muafiyetinden faydalanabilirler. 

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler ise okudukları programda ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II) başarıyla geçmiş olmaları durumunda muaf olabilirler. Bu öğrencilerin web sitemizde bulunan “Dilekçeler” kısmındaki “Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi”ni ve "Transkript/Onaylı Not Döküm" belgelerini posta/kargo yolu ile Fakültemiz Dekanlığına ulaştırmaları durumunda ders muafiyetleri yapılacaktır.

Programda Sınavlar

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için bir Ara (Vize) Sınav ve bir Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı ile bir Bütünleme Sınavı yapılmaktadır.

Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılmaktadır.

Sınavlar; öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak hafta sonlarında 81 ilde birçok sınav merkezinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir.  

Programda Uygulama

Programda uygulama etkinliği bulunmamaktadır.

×
Hızlı Erişim