Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Programın Seviyesi:

Lisans Tamamlama

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Türkiye’nin afetler yönünden risk altında bulunması ve bu alandaki uzman yetersizliğinin karşılanması amacıyla ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, mesleki ve etik ilkeleri benimsemiş, acil yardım ve afet yönetimi faaliyetlerini organize edecek bilgi ve beceriye sahip, girişimci, araştırmacı, analitik düşünce yapısına sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, liderlik vasfı olan bireysel ve toplumsal iletişim becerisine sahip, toplumla bütünleşmiş uzman bireyler yetiştirmektir.

Programın Kazanımları:

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Acil Yardım ve Afet yönetimi alanında lisans derecesi alacaklardır. Acil yardım ve afet yönetimi alanında teorik bilgilerini pratik alanda uygulama becerisi kazanacak, risk altında karar verebilecek ve zaman odaklı problem çözme becerisi edinebileceklerdir. Etkili ve sağlıklı iletişimle kurum çalışmalarında iş birliği sağlayacak, grup içi ve gruplar arası takım çalışma becerisi ile sorunların çözümüne katkıda bulunacak ve uygulamalarında bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştireceklerdir. Programı tamamlayanlara Acil Yardım ve Afet Yöneticisi ünvanı verilir.

Programın İstihdam Alanları:

Bu programdan mezun olacak öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Özellikle bu alandan mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Müdürlüklerinde, Belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinde, Afet Yönetimiyle ilgili alanlarda, Üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim görevlisi olarak, uluslar arası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler.

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) öğrenim giderlerini öderler.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama (SLT) ile Kayıt

Bu programa daha önce yükseköğretim kurumu sağlık alanı önlisans programından mezun olan öğrenciler yerleştirilmektedir. Programa kayıt olmak için YÖK’e başvurulması gerekmektedir. Öğrenci adaylarımızın YÖK tarafından yerleştirme işlemleri yapıldıktan sonra mezuniyet ortalamaları ve tarihleri dikkate alınarak Fakültemiz programlarına kayıt işlemleri yapılmaktadır.

 

Programda Derslerin Yürütülmesi

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden (ÖYS) yürütülmektedir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmamaktadır. Ancak dileyen öğrencilerimiz online kitap satış sayfamız üzerinden kitaplarını sipariş verebilirler.

Programda Sınavlar

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için bir Ara (Vize) Sınav ve bir Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı ile bir Bütünleme Sınavı yapılmaktadır.

Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılmaktadır.

Sınavlar; öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak hafta sonlarında 81 ilde birçok sınav merkezinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir.   

Programda Uygulama

Programda uygulama etkinliği bulunmamaktadır.

×
Hızlı Erişim