Logo
Anasayfa > Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) >
 • Blok Uygulama, Sosyal Hizmet Lisans ve Lisans Tamamlama Programlarına kayıtlı 4. sınıf öğrencilerinin almakla yükümlü oldukları uygulamalı derstir.

   

 • Uygulama dersi bahar ve güz yarıyıllarının başında öğrencilerden uygulama yapmak istedikleri ili belirleyebilmek için il tercihinin alınmasıyla başlar.

  İl tercihleri alındıktan sonra Fakültemiz tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile iletişime geçilerek öğrencilerin il müdürlüklerine bağlı kurum/kuruluşlara yerleştirme işlemleri yapılır.

  Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra eğitim-öğretim dönemi başlangıcında Fakültemiz web sitesinde yer alan Blok Uygulama Sistemi (BUS) üzerinden uygulama birimleri duyurulur.

  Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihi ile beraber uygulamalarına başlar ve 14 hafta boyunca, haftada 6 saatlik uygulamalarına devam ederler.

  Ders yarıyılı boyunca öğrenciler hazırladıkları uygulama raporlarını Blok Uygulama Sistemine yüklerler.

  Danışmanlar tarafından öğrencilerin raporları incelenerek raporlarına not verilir. Öğrencilerin uygulama raporlarından aldıkları notlar ara sınav notu yerine geçer. Aynı zamanda öğrenciler bu derslerden final sınavına girerler.

  Ara sınav notunun %60’ı final notunun ise %40’ı alınarak öğrencilerin başarı notu belirlenir. Notların Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ilan edilmesi ile beraber uygulama süreci tamamlanmış olur.

 • Sosyal Hizmet Lisans Programına kayıtlı öğrenciler 7. ve 8. yarıyıllarda Blok Uygulama I-II derslerini, Lisans Tamamlama Programına kayıtlı öğrenciler ise 8. yarıyılda Blok Uygulama dersini her yarıyıl için 14 hafta boyunca alırlar. Öğrenciler haftada 6 saat uygulamalarına devam ederler.

 • Öğrencilerden Blok Uygulama yapmak istedikleri ili belirleyebilmek için il tercihi alınır ve öğrenci tercih ettiği ile yerleştirilir. Bütün illerde uygulama yapabilirler.

 • Öğrencilerin bulundukları ilçede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir kurum veya kuruluş varsa uygulamalarını ilçede yapabilirler. Öğrenciler bunun için il koordinatörlerinden veya danışmanlarından bilgi almalıdırlar.

 • Uygulamada devam zorunludur. Devamsızlık üst sınırı her yarıyıl için %20’dir. Devamsızlık üst sınırını aşan öğrenciler başarısız sayılır ve yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet üç ders sınavına giremezler

 • Blok Uygulama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurum/kuruluşlarda yapılmaktadır.

  • Ders yarıyılı başlamadan önce öğrencilerden uygulama yapmak istedikleri ili belirleyebilmek için il tercihleri alınır.
  • İl tercihleri alınan öğrencilerin Fakültemiz tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine bağlı kurum/kuruluşlara yerleştirme işlemleri yapılır.
  • Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra eğitim-öğretim dönemi başlangıcında Fakültemiz web sitesinde yer alan Blok Uygulama Sistemi (BUS) üzerinden uygulama birimleri duyurulur.
  • Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihi ile beraber uygulamalarına başlarlar.

  Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’deki iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerekir.

 • Kurumlara yerleştirilme işlemleri tamamlanan öğrencilerin Blok Uygulama birimleri dersler başlamadan önce Fakültemiz web sitesinden ilan edilir.

 • Blok Uygulama il değişiklikleri eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra 2 hafta içerisinde dilekçe ile Fakülteye başvurularak yapılır. Bu süreyi geçiren öğrencilerin il değişikliği talepleri dikkate alınmamaktadır.

 • Blok Uygulama sürecinde hazırlanması gereken raporlar Blok Uygulama kılavuzunda belirtilmektedir. Öğrenciler Blok Uygulama Kılavuzuna Blok Uygulama Sistemi (BUS)’dan ulaşabilirler.

 • Öğrencilerin hazırladıkları raporları Blok Uygulama Sistemi (BUS)’a yüklerler. Bunun dışında öğrenciler Fakültemize herhangi bir basılı materyal göndermelerine  gerek yoktur

 • Öğrencilerimiz uygulama raporlarını Blok Uygulama Sistemi (BUS)’a yüklerler. Konu ile ilgili yardım almak için tıklayınız.

 • Blok Uygulama raporlarının akademik takvimde belirtilen ders bitiş tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekir. Bu tarihten sonra öğrencilere rapor yükleme için ek süre verilmez.

 • Blok uygulama yapılacak ildeki tüm uygulamaları takip etmek ve öğrencilere destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından görevlendirilen koordinatör ve danışmanlar öğrencilerle ilgilenirler. Aynı zamanda öğrenciler uygulama raporları ile ilgili uygulama birimindeki meslek elemanlarından da yardım alabilirler.

 • Öğrenciler Blok Uygulama Koordinatör ve Danışmanları ile ilgili bilgilere Blok Uygulama Sistemi (BUS)’tan  ulaşabilirler.

 • Öğrencilerin hazırladıkları raporlar il danışmanları tarafından değerlendirilerek Blok Uygulama notları verilir.

 • Blok Uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı olarak değerlendirilir. Ayrıca bir ara sınav yapılmaz.

 • Blok Uygulama dersinden final sınavı yapılır. Öğrenciler final sınavında Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’e yüklenen 14 üniteden  sorumludurlar.

 • Blok Uygulama dersinden bütünleme ve mezuniyet üç ders sınavı yapılır.

 • Blok Uygulama derslerinden Uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu/bütünleme sınav puanının katkısı %40 olarak alınır.

 • Blok Uygulama Dersi için  muafiyet işlemi yapılmaz.

 • Blok Uygulama dersinden başarısız olan öğrenciler dersi yeniden alırlar ve uygulama süreci yeniden başlar. Yeniden yapılacak uygulamada  kurum değişikliği söz konusu olabilir.

 • İl danışmanında değişiklik yapılamaz.

 • Blok Uygulama, kurumların çalışma günü ve saatleri içerisinde yapılır.

 • Blok Uygulama gün ve saatlerinizi uygulama birim yetkilisi ile beraber belirleyebilirsiniz.

 • Blok Uygulama, notları içinde bulunulan yarıyıl sonunda ilan edilir.