Anasayfa > Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) >
 • Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun onayı ile bahar yarıyılı final (varsa bütünleme) sınavlarından sonra yaz okulu açılabilir.

 • Yaz okulu ders kayıtları 04.08.2020 – 16.08.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

 • Öğrenciler, yaz okulunda açılan önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en çok beş derse kayıt yaptırabilirler. Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak, 200 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 400 TL’dir. 

 • Yaz okulu sınavları Eylül ayı içerisinde, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde online (çevrimiçi) olarak yapılacaktır. 

 • Uygulama eğitiminin dönem içerisinde alınmış olması ve ara sınav (vize) notunun oluşması şartı ile yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavında başarısız olunması durumunda;

  • Sosyal Hizmet Lisans ve Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama programlarının müfredatında yer alan Blok Uygulama I, Blok Uygulama II ve Blok Uygulama dersleri,
  • Çocuk Gelişimi Lisans programının müfredatında yer alan Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması I ve Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması II dersleri,
  • Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans programının müfredatında yer alan Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme I ile Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme II dersleri,

  yaz okulunda alınabilir.

 • Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir  eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir.

 •  Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dahil olmak üzere beş haftadan az olamaz.

 • Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alıp başarısız olduğu (FF harf notu aldığı) ve/veya hiç almadığı derslerden en fazla 5 (beş) ders seçebilirler.

 • Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

 • Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyen (pasif) öğrenciler yaz okulundan ders alabilirler.