Genel Bilgiler

Programın Seviyesi

Önlisans

Programın Süresi

2 yıl

Programın Amacı

Bilgisayar teknolojilerinin internet ve mobil iletişim ve uygulamalarla yöndeşerek sürekli gelişmesi, yaygınlaşması ve bireysel ve kitlesel iletişim pratiklerinin önemlice bir kısmını oluşturması alandaki geleneksel medyaya göre uyarlanmış eğitimin içerik ve tekniğinin de değişmesini gerekli kılmıştır. Bu yeni ortamda Yeni Medya ve Gazetecilik Önlisans programının amacı, teknolojik dönüşüm ve değişimlerin merkezinde yer alacak olan aktörlere yönelik bir eğitim vermektir. Bu kapsamda yeni teknolojik mecrayı tanıyan, başta sosyal medya olmak üzere yeni iletişim ortamında çağın gereklerini yerine getirecek donanımlı ve etik ilkeler çerçevesinde hareket edecek bilinçli bireylerin sayısını arttırmayı hedeflemektedir.

Programın Kazanımları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yeni Medya ve Gazetecilik önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Bu programdan mezun olanlar medya mesajlarını doğru okuyup analiz edebilecek ve günümüz medya içeriklerini eleştirel gözle değerlendirebilecektir. Ayrıca mezunlar sosyal medya üzerinden içerik üretebilecek, ürettikleri içerikleri kamu yararı çerçevesinde doğru mecralardan, doğru zamanda, doğru kitleye aktarılmayı başarabileceklerdir. Dijital ve sosyal medyada çalışabilecek profesyonel teknik elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen bu programla mezunlar gelişen yeni iletişim teknolojileriyle geleneksel gazetecilik pratiklerini bütünleştirebileceklerdir.

Programın İstihdam Alanları

Yeni Medya ve Gazetecilik programından mezun olanlar, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;  yeni medya gazeteciliği yapabilecekler, yeni medya web geliştiricisi olabilecekler, sosyal medya uzmanı olarak çalışabileceklerdir. Hem basılı medyada hem de internet gazetelerinde profesyonel bir şekilde istihdam edilebileceklerdir. Basın ve medya danışmanı olarak çalışma olanağı bulabileceklerdir. Reklam ajansları, sosyal medya ajansları, dergiler, diğer basın yayın kuruluşları ve yazılı, görsel, işitsel medya organlarında istihdam edilebileceklerdir. Yeni Medya ve Gazetecilik programı mezunları ayrıca gazeteci, yazar, eleştirmen olarak da medya da yerlerini alabileceklerdir.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler:

 • Basın ve Yayın
 • Fotoğraf                     
 • Fotoğraf ve Video       
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi
 • Basım Teknolojileri    
 • Gazetecilik                 
 • Görsel İletişim
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Görsel Sanatlar
 • Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
 • Grafik            
 • Grafik Tasarım
 • Grafik Tasarımı          
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • İletişim           
 • İletişim Bilimleri         
 • İletişim Sanatları         
 • İletişim Tasarımı         
 • İletişim ve Tasarım     
 • İletişim Tasarımı ve Medya                
 • Medya ve Görsel Sanatlar
 • Medya ve İletişim       
 • Reklam Tasarımı ve İletişimi              
 • Reklamcılık                
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler            
 • Yeni Medya ve Gazetecilik
 • Yeni Medya ve İletişim
 • Yeni Medya

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler. Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.