Genel Bilgiler

Programın Seviyesi

Önlisans

Programın Süresi

2 yıl

Programın Amacı

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans programının temel amacı; Laboratuvar ve  Veteriner Hizmetleri çalışma alanı içerisine giren teşhis  ve araştırma laboratuvarları,  veteriner klinikleri, hayvansal gıda güvenliği ile hayvan yetiştirme  ve besleme alanlarında gerekli bilgi ve donanıma sahip, katılımcı, yenilikçi  ve girişimci  elemanlar yetiştirmektir. Böylece kamu ve özel sektörde  laboratuvar, veteriner ve hayvancılık hizmetleri alanında faaliyet gösteren kuruluşlarının  daha etkin ve verimli çalışmaları bakımından ihtiyaç duyulan eğitimli elemanların   karşılanması  sağlanmış olacaktır.  

Program Kazanımları

Programdan mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getiren öğrencilere “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Diploması” ve " Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri" unvanı verilir.  Programı başarı ile tamamlayan mezunlar, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, laboratuvar kullanımı, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği anlayışını bilgi ve  beceri anlamında pratiğe dönüştürülebilecek,  laboratuvar  hizmetleri  ile veteriner ve hayvancılık faaliyetlerinin sevk ve idaresine yardımcı olabilecek, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi elemanlar  olarak hizmet verme niteliklerine kavuşacaklardır.

Programın İstihdam Alanları 

Bu programdan mezun olan Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikerleri, öncelikle   Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olarak  hizmet veren çok sayıdaki bağlı ve  ilgili kuruluşların yanı sıra, veteriner ilaç sektöründe, özel veteriner hastanelerinde, veteriner kliniklerinde, kamu ve özel  laboratuvarlarda, et kombinalarında  ve yem sanayinde  yardımcı teknik personel olarak çalışabileceklerdir. Ayrıca sığır, koyun, at, kanatlı ve su ürünleri yetiştirciliğine yönelik hayvancılık çiftlikleri ve   işletmelerinde yardımcı eleman olarak görev yapabileceklerdir. Programdan mezun olanların en yaygın istihdam alanları:

•Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı İlgili Birimler, (İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri)

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kontrol ve Araştırma Enstitüleri,

•Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı İl Kontrol Laboratuvarları,

•Gıda Kontrol Laboratuvarları, (Kamu ve Özel)

•Kamu ve Özel Veteriner Klinik ve Veteriner Hastaneleri,

•Kamu ve Özel Veteriner Patoloji Laboratuvarları,

•Veteriner İlaç Firmaları,

•Hayvancılık ve Hayvancılığa Dayalı Sanayii İşletmeleri, (Kamu – Özel Sektör İşletmeleri)

•Yem Fabrikaları,

Daha da önemlisi, programdan mezun olanlar  edindikleri yeni bilgiler ve kazanımlar sonucu  kendi hayvancılık işletmelerini kuracak ve işleteceklerdir.   

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek  bu programdan öğrenci kabul eden  lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler; Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren 2018 Meslek Yüksekokulları İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır.

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler. Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.