Genel Bilgiler

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı; fotoğraf ve kameramanlık alanlarında teknik yöntemlerle fotoğraf ve kamera uygulamalarını, güncel gelişmeler ve yenilikler doğrultusunda takip eden, fotoğraf ve görüntü alanlarında uygulama yapabilecek teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla program dijital teknoloji ile gelen ve sürekli yenilenen uygulama alanlarından görüntüyü oluşturabilecek (fotoğraf ve video) tüm güncel yeniliklerin ve görsel duyarlılığın artırılması için çeşitli alan dersleri ile teknolojik beceri ve estetik bir bakış açısına sahip bireyler yetiştirilmesini sağlamaktadır. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı, fotoğraf ve kameramanlık sektörlerinde çalışanların niteliğini, alanla ilgili becerilerini geliştirmeyi ve verilecek eğitimle bu alanlarda kariyer sağlamayı hedeflemektedir.

Programın Kazanımları

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programında alanında eğitim gören öğrenciler, görüntü üretim araçları olan fotoğraf makinesi, kamera ve görüntü merkezli teknik teçhizatları kullanabilmelerinin yanı sıra, bu yönde çözümler de üretebileceklerdir.

Program doğrultusunda, teknik becerileri verimli ve hızlı biçimde kullanabilen, çalışma alanlarındaki sektör ve hedef kitlesiyle iletişim kurabilen ve kurduğu sektör bağlantılarına kazanmış olduğu bilgi ve beceri yetileriyle uyum sağlayabilen, sektör çalışmaları içerisinde karşılaştığı teknik sorunları çözüme götürebilen mesleki elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programın İstihdam Alanları

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı mezunları, basın-yayın kurum ve kuruluşlarında, reklam-tanıtım sektörlerinde, kamu ve özel televizyon kanallarında, sinema sektörü ile ilgili kamu ve özel film stüdyolarında çalışabilirler. Fotoğraf ve video alanlarında kişisel sergiler ve sanatsal çalışmalar yapabilirler. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının basın,  halkla ilişkiler ve reklam vb. birimlerimde de çalışabilirler.

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler. Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.