Genel Bilgiler

Programın Seviyesi

Lisans

Programın Süresi

4 yıl

Programın Amacı

Günümüzün rekabet koşulları içerisinde kurum ve kuruluşlar, ürün veya hizmetlerini ilgili hedef kitlelere tanıtmak ve rakip markalar arasından tercih edilmelerini sağlamak için pek çok farklı ortamı stratejik olarak ve yaratıcı bir şekilde kullanmayı gerektiren reklamcılığa gittikçe daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Hedef kitlelere iletilecek mesajların doğru, anlaşılır ve çekici olarak kurgulanması ancak bu alanda yetkin bireylerle mümkün olmaktadır. Bu çerçevede Reklamcılık Lisans Programı’nın amacı, reklamcılık alanında yerel, ulusal ve uluslararası düzlemlerde fikir üretip bunları uygulamaya koyabilecek, entelektüel altyapısı güçlü, etik kurallara uygun çalışmalar gerçekleştirecek yaratıcı bireyler yetiştirmektir.  

Programın Kazanımları

Reklamcılık Lisans Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrenciler, çeşitli dersler aracılığıyla reklamcılık alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklama, yorumlama, olay ve olgular arasındaki ilişkileri irdeleme, problemleri saptama, yaratıcı çözümler bulma ve reklam kampanyaları planlama ve yönetme becerisi kazanacaklardır.

Programın İstihdam Alanları

Reklamcılık Lisans Programı mezunları başta reklam ajansları olmak üzere halkla ilişkiler ajansları, grafik tasarım ajansları, geleneksel ve dijital medya planlama ajansları ve araştırma şirketlerinde metin yazarı, grafiker, yapımcı, medya planlamacı, müşteri temsilcisi, araştırmacı, stratejik planlamacı, danışman veya iletişim uzmanı olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bunlara ilaveten program mezunları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler bünyesinde oluşturulan reklamcılık, marka iletişimi, siyasal iletişim, pazarlama iletişimi, insan kaynakları ve kurumsal iletişim gibi departmanlarda istihdam olanağı bulabilir, ayrıca kendi reklam ajanslarını kurabilirler.

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler. Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.