Genel Bilgiler

Programın Seviyesi

Lisans

Programın Süresi

4 yıl

Programın Amacı

Kamu Yönetimi Lisans programı; kamu politikalarının yapılması, bu politikaların uygulandığı ulusal ve yerel otoritelerin yapı ve işleyişi konularının pratik ve teorik düzeyde incelenmesi ile ilgilenen bir disiplindir. Kamu Yönetimi Lisans programının temel amacı, Türkiye'nin yönetim yapısı ve siyasi yapısı olduğu kadar toplumsal yapısını da bilen, dünyadaki değişimlerin farkında olan ve izleyebilen, geniş ve analitik düşünme yeteneklerini kazanmış, kamu sektörünün kendine özgü iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip yönetici adayları yetiştirmektir. Ayrıca gerek yerel, gerekse bölgesel olarak faaliyet göstere kamu ve özel sektör işletmelerine yön verebilecek, modern yönetim ve araştırma tekniklerini klasik örgüt yapılarına başarıyla uyarlayabilecek, kurumsal dinamiklere katkı sağlayabilecek bir insan kaynağı profili oluşturmak da bölümün temel amaçları arasında yer almaktadır.

Program Kazanımları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kamu Yönetimi lisans diploması almaya hak kazanırlar. Ayrıca kamu yönetimi programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, yerel yönetim, siyaset bilimi, kamu ve özel kuruluşların yönetimi ve idaresi konularında yeterlilik kazanacaklardır.

Programın İstihdam Alanları

Kamu Yönetimi öğrencileri; temel yönetim bilimi alanının yanında, siyaset bilimi, hukuk ve sosyoloji alanlarında yoğunlaşabilmektedirler. Kamu Yönetimi programından mezun olan öğrenciler, kamuda ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi bakanlıkların ve yerel yönetimlerin değişik birimleri, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler. Ayrıca, kamu yönetimi alanında lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler kamu yönetimi ya da benzer alanlarda akademik kariyer yapma şansına da sahiptirler.

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler. Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.