Genel Bilgiler

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 Yıl

Programın Amacı:

Günümüzün çağdaş bilgi ve becerileriyle donatılmış, ülkesinin ve dünyanın içinde bulunduğu koşulları ve gelişmeleri yakından izleyebilen yönetici elemanlarının yerel yönetim birimleri için önlisans düzeyinde yetiştirilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Programın Kazanımları:

Atatürk ilke ve inkılâplarını özümseyerek, evrensel bilimin ve insanlığın ortak akılla oluşturduğu değerleri ışığında genelde insanlığa, özelde ise ülkemiz insanına fayda sağlamayı bu yönde misyon edinmekle birlikte; entellektüel derinlik kazandırmanın ötesinde, soru sormayı ve eleştirel düşünmeyi, almaşık bakış açılarına açık olmayı, disiplinlerarası çalışabilmeyi ve ekip çalışmasına yatkın olmayı sağlayarak, toplumun faydalanabileceği olgun bireyleri yetiştirme vizyonuyla hareket etmeyi sağlayacaktır. Bu yönde söz konusu Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler; yerel yönetimler alanında mesleki terminolojiye hâkim olup, kamu hizmeti yöntemleri ve politikaları alanlarında kuramsal ve uygulamayla ilgili temel bilgileri edineceklerdir.

Programın İstihdam Alanları:

Yerel Yönetimler Önlisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler; başta kamu kurum ve kuruluşları (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Yönetimleri ve bağlı kuruluşlar) olmak üzere, özel kesimlerin gereksinim duyduğu idari yönetici gerektiren her kademede görev alabilmektedir.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

  • Kamu Yönetimi
  • Siyaset Bilimi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  • Yerel Yönetimler
  • Uluslararası İlişkiler

 

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler. Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.