Genel Bilgiler

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 Yıl

Programın Amacı:

Bu programın amacı, öğrencilere seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü, turizm işletmeciliği, turist rehberliği ve tur yönetimi gibi alanlarda teorik ve uygulama bilgisi kazandırarak; turizm ve seyahat sektöründe gerekli olan ara elaman ihtiyacını karşılamaktır. Turizmin ana sektörlerinden ve gelir kaynaklarından birinin seyahat hizmetleri olması ve bu sektörün ülkemizde sürekli büyümesi sayesinde yeni istihdam olanakları oluşmaktadır. Bu program, öğrencilere turizm sektöründe eğitim fırsatı ve mesleki yeterlilik imkânı sunmaktadır.

Programın Kazanımları:

Seyahat sektöründe temel uygulamaları, mesleki standartları ve genel işleyişi kavrayarak sektöre yönelik beceri kazanmak.

Seyahat acentelerinde biletleme ve otomasyon sistemlerini tanımak ve kullanabilmek.

Turizm ve seyahat işletmelerinde farklı pozisyonlarda sorumluluk alabilmek ve operasyonları verimli bir şekilde yürütebilmek. 

Tur ve kongre – fuar organizasyonlarını tanımak ve bu organizasyonlarda görev alabilmek.

Turizm İşletmelerinde pazarlama-satış becerilene sahip olmak.

Ulusal ve uluslararası destinasyonları, konaklama işletmelerini, sektör paydaşlarını ve turizm mevzuatını tanımak ve bu bilgileri sektörde kullanabilmek.  

Alternatif turizm türlerini ve turizmde ulaştırma sistemlerini tanımak. 

Programın İstihdam Alanları:

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programından mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Programdan mezun olan öğrenciler, seyahat işletmeleri, seyahat acenteleri, tur operatörleri, konaklama işletmeleri, kongre ve fuar organizasyonları, araç kiralama şirketleri, ağırlama hizmetleri gibi sektörlerde istihdam edilmektedir. Türk turizminin mevcut potansiyeli dikkate alındığında bu talebin daha da artacağı açıktır. Bu programdan mezun olanlar, turizm alanında kamu ve özel sektörde geniş bir istihdam imkânına sahip olacaklardır. Bunun yanında mezun öğrenciler bilgi ve birikimleri ile sektörde kendilerine ait özel iş yerleri de kurabileceklerdir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler;

  • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
  • Seyahat İşletmeciliği
  • Turizm İşletmeciliği
  • İşletme
  • İşletme-Ekonomi
  • Lojistik Yönetimi

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler. Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.