Genel Bilgiler

Programın Seviyesi:

Lisans Tamamlama

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı :

Dünyada ve Türkiye’de yapılan sağlık alanındaki yenilikler ve sağlık sektöründeki gelişmeler, sağlık kurumları yönetimi mezunlarına olan ihtiyacın günden güne artacağını ortaya koymuştur. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü’nün hedefi, sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak, sağlık sisteminin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak yapılan planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, model, kuram ve tekniklerin, farkında olarak ve sistematik bir biçimde uygulayacak bilgi ve beceriye sahip, uluslararası nitelikte sağlık kurumları yöneticileri yetiştirmektir.

Programın Kazanımları:

Türkiye’de sağlık sektörünün hızlı gelişimi doğrultusunda sağlık yönetimi alanına ilgi duyan, bu alanda eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere talep ettikleri eğitim imkanlarını sağlar.

Programın İstihdam Alanları:

Devlet, özel ve üniversite hastanelerinde çalışabilirler. Sağlık bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Mezun olan öğrencilerin ilgili enstitü ve bölümlerinin başvuru koşullarını sağlaması durumunda yüksek lisans ve doktora programına katılma imkanları vardır.

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.