Genel Bilgiler

Programın Seviyesi:

Lisans Tamamlama

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı :

Türkiye’nin afetler yönünden risk altında bulunması ve bu alandaki uzman yetersizliğinin karşılanması amacıyla ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, mesleki ve etik ilkeleri benimsemiş, acil yardım ve afet yönetimi faaliyetlerini organize edecek bilgi ve beceriye sahip, girişimci, araştırmacı, analitik düşünce yapısına sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, liderlik vasfı olan bireysel ve toplumsal iletişim becerisine sahip, toplumla bütünleşmiş uzman bireyler yetiştirmektir.

Programın Kazanımları:

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Acil Yardım ve Afet yönetimi alanında lisans derecesi alacaklardır. Acil yardım ve afet yönetimi alanında teorik bilgilerini pratik alanda uygulama becerisi kazanacak, risk altında karar verebilecek ve zaman odaklı problem çözme becerisi edinebileceklerdir. Etkili ve sağlıklı iletişimle kurum çalışmalarında iş birliği sağlayacak, grup içi ve gruplar arası takım çalışma becerisi ile sorunların çözümüne katkıda bulunacak ve uygulamalarında bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştireceklerdir. Programı tamamlayanlara Acil Yardım ve Afet Yöneticisi ünvanı verilir.

Programın İstihdam Alanları:

Bu programdan mezun olacak öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Özellikle bu alandan mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Müdürlüklerinde, Belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinde, Afet Yönetimiyle İlgili alanlarda, Üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim görevlisi olarak, uluslar arası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler.

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.