Genel Bilgiler

Programın Seviyesi

Önlisans

Programın Süresi

2 yıl

Programın Amacı

Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara insan gücü ihtiyacının karşılanması için uygulamaya konulan bu programda, öğrencilere servis, kat hizmetleri, mutfak, ön büro ve insan ilişkileri konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanır. Program örgün eğitime girme olanağı bulamayan kişilere turizm sektöründe çalışma alanında eğitim fırsatı vermektedir.

Programın Kazanımları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön-Lisans Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır; -Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili olgu, kavram ve ilkeleri öğrenmek -Turizm ve seyahat sektörüne yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek. -Türkiye’de turizm sektörü ile ilgili uygulanan temel kanun ve mevzuatları, mesleki standartları öğrenmek -Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri tanımak kullanmak, etik değerlere bağlı kalmak, doğal çevreyi korumak -Turizm sektöründe verimli bir şekilde takım çalışması yapabilmek -Türkiye ve dünyadaki önemli turistik destinasyonların özelliklerini öğrenerek bu bilgiyi turizm sektöründe uygulamak -Konaklama kuruluşlarındaki departmanları organize edebilmek, koordinasyonu sağlayabilmek ve geliştirebilmek -Konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde uygulanan satış teknikleri ve gelir yönetimi uygulamalarını tanımlayabilmek ve geliştirebilmek -Yiyecek içecek ve konaklama işletmelerinde profesyonel çalışma tekniklerini uygulayabilme becerisi gösterebilmek

Programın İstihdam Alanları

Programdan mezun olan öğrenciler, konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, havayolu işletmeleri, çeşitli ulaştırma şirketleri, turizm bakanlığı, turizm yazarlığı, rent a car işletmeleri, kongre-konferans merkezleri, turizm enformasyon merkezleri ve daha birçok ağırlama endüstrisi işletmelerinde çalışma olanağına sahiptirler.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 • İşletme
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme – Ekonomi
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
 • Otel Yöneticiliği
 • Turizm İşletmeciliği
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Turizm ve Otel Yöneticiliği
 • Turizm ve Otelcilik

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.