Genel Bilgiler

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile; güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye güvenlik elemanlarını akademik eğitim ile destekleyerek, küreselleşen dünyanın güvenlik ihtiyacına cevap verebilecek don anıma sahip, güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında uygulamak durumunda olduğu kanunları bilen, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygılı, sosyal ve kültürel alanda yetkin ve özgüven sahibi kişiler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.

Programın Kazanımları:

 Bu program mezunlarının aşağıdaki belirgin nitelikleri kazanmaları beklenmektedir: Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme, Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma, Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme, Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme, Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme, Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme, Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme, Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme, İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma, Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma, Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi, Girişimcilik becerisine sahip olma

Programın İstihdam Alanları:

Bu alandan mezun olan ara elemanları; işletmelerin güvenlik birimlerinde, üniversitelerde, belediyelerde, okullarda, alış veriş merkezlerinde, büyük sitelerde, otellerde, eğlence merkezlerinde güvenlik ve koruma görevlisi olarak çalışabilirler. Ayrıca önemli kişi ve kuruluşların korunmasında görev alabilirler. Bu programdan mezun olacak öğrenciler kamu, özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda "Özel Güvenlik Personeli" olarak istihdam edilme imkânı bulacaklardır.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Sosyal Hizmet

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

 Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.