Genel Bilgiler

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Reklamcılık önlisans programı ile çağın gereklerine uygun, eğitimli ve mesleki sorumluluklar yönünden gerekli donanıma sahip reklamcılar yetiştirerek ihtiyaç duyulan eğitimli reklamcı talebine cevap vermek amaçlanmaktadır.

Programın Kazanımları:

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, çağdaş ve nitelikli bilgiler ile donatılmış, pratik çözüm önerileri geliştirebilen, yeniliklere, gelişime, dönüşüme açık ve özgün fikirler geliştirebilen reklamcılar olacaktırlar.

Programın İstihdam Alanları:

Bu programdan mezun olan öğrenciler, hem özel sektör hem de kamu kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler, pazarlama ve satış bölümlerinde çalışarak, işletmelerin tanıtım çabalarında uzman olarak görev alabilmektedirler. Aynı zamanda tam veya sınırlı hizmet sunan tüm reklam ajanslarında, medya planlama-satın alma şirketleri ve halkla ilişkiler şirketlerinde yönetici veya metin yazarı, yapımcı, müşteri temsilcisi, araştırmacı, stratejik planlamacı, danışman veya iletişim yönetmeni olarak çalışabilmektedirler.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

  • Halkla İlişkiler
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • İletişim
  • İletişim Bilimleri
  • Reklam Tasarımı ve İletişimi
  • Reklamcılık
  • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.