Genel Bilgiler

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Lâik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışı ile kişilerin islami ilimler alanındaki bilgilerini arttırmak, bu eğitimi talep eden toplum kesimlerini doğru dinî bilgiyle buluşturmaktır. Lise mezuniyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun herkese açık olan bu programın amaç ve görevleri arasında, milletiyle el ele, çalışan, üreten; din, kültür, ahlak sanat gibi sosyal konularda, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, milletimizi bütünleştirici elemanlar yetiştirilmesi de bulunmaktadır.

Programın Kazanımları:

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, bu alanda bilimsel değerlerin ön planda olduğu bir eğitim almış olacaklar ve din konusunda önlisans seviyesinde bilgi edinmiş olacaklardır.

Programın İstihdam Alanları:

Bu programdan mezun olacak öğrenciler önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin kazanmış oldukları genel haklara sahip olacaklar, onlar gibi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme imkânı bulacaklardır.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

  • İlahiyat
  • Arap Dili ve Edebiyatı
  • Arapça Öğretmenliği
  • İslami İlimler
  • Fars Dili ve Edebiyatı
  • İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.