Genel Bilgiler

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Programın amacı; Ulusal ekonomide önemli yer tutan dış ticaret alanında teorik ve pratik bilgilerle donatılmış kalifiye ve uzmanlaşmış, girişimci meslek elemanı yetiştirmektir. Bu bağlamda ülkemizin dünya ekonomisinden daha fazla pay alması ve cumhuriyetimizin 100.yılında hedeflediği ekonomik performansa daha kolay ulaşabilmesi adına gerekli olan beşeri altyapının güçlendirilmesi sağlanmak istenmektedir.

Programın Kazanımları:

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, günümüz ekonomisinin gerektirdiği teorik ve uygulamalı bilgi donanımı kazanacak, sektörel beklentilere uygun mesleki beceriye sahip olacak ve önlisans seviyesinde bilgi edineceklerdir.

Programın İstihdam Alanları:

Bu programdan mezun olacak öğrenciler önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin kazanmış oldukları genel haklara sahip olacaklar, onlar gibi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Özellikle bu alandan mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine müsteşarlığı ve İhracatçı birlikleri, Gümrük Müdürlükleri ve Kambiyo işlemi yapan tüm kamu ve özel kurumlar olacaktır.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 • Bankacılık
 • Uluslararası Finans
 • Bankacılık ve Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Bankacılık ve Finansman
 • Uluslararası İşletme
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Ekonomi
 • Uluslararası Lojistik
 • Ekonomi ve Finans
 • Uluslararası Lojistik Yönetimi
 • İktisat
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • İşletme
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 • İşletme Enformatiği
 • Uluslararası Ticaret
 • İşletme-Ekonomi
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Sermaye Piyasası
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.