Genel Bilgiler

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı’nın temel hedefi, profesyonel iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip, günün hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilecek, kamu ve özel sektör yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı genel yönetim destek hizmetlerini yerine getirecek ve yönetim bürosunu idare edecek sekreter ve yönetici asistanı yetiştirmektir.

Bu program değişen koşullara paralel olarak ihtiyaç duyulan;

 • nitelikli,
 • insanlarla başarılı ilişkiler kurabilen,
 • enformasyon çağının sunduğu olanakların farkında olan,
 • pratik sorun çözüm, öneri ve yöntemleri geliştirebilen,
 • doğrudan emir almadan da sorumluluk alabilen,
 • işletmeyi ve yönetimi temsil yeteneği olan,
 • yeniliklere-gelişime ve dönüşüme açık,
 • üretim süreçleri ile tüketim süreçlerini ilişkilendirebilen,
 • uygulama sürecinde karşılaştığı zorlukları entelektüel birikimiyle aşabilen,
 • özgün fikirler geliştirebilen

 

bireylerin çalışma hayatına dahil olması yönünde eğitsel hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı, çağdaş bilgi ve tekniklere sahip, gerek ulusal gerekse uluslararası iş hayatına çözümler üretebilecek, devlet ve özel kurumların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak eğitimli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Gelişen ve değişen uygulamalara uyum sağlamanın yanında yaratıcı öneri ve çözümler bulabilen dolayısıyla ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayan yönetici asistanları kazandırmaktır.

Programın Kazanımları:

Programdan mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getiren öğrencilere, "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Diploması" verilecektir.
Programdan mezun olan öğrenciler Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans seviyesinde gerekli olan tüm temel bilgilere sahip "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı" unvanına sahip olarak mezun olacaklardır

Programın İstihdam Alanları:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı, ülkemizde hızla gelişmekte olan çok sayıda sektörün ihtiyaç duyduğu işgücünü kazandırmayı hedeflemektedir. İki yıllık önlisans programını başarı ile tamamlayarak mezun olanlar, görev yaptıkları alanda kaliteli hizmet sunabilecek, sektörün gereksinim duyduğu işgücü niteliklerine sahip olmaları nedeniyle de aranan personel olarak sektörde çalışma şansına sahip olacak ve görevlerinde yükselme olanakları kazanacaklardır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektör kuruluşlarında sekreter ve yönetici asistanlığı yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslek elemanları, yönetici adayı olarak çalışma imkânına sahiptir olacaktır. Dolayısıyla bu programdan mezun olacak öğrenciler, hem özel sektör hem de kamu kurum ve kuruluşları tarafından istihdam edilebilirler. Bununla birlikte önlisans programından mezun olmak kamu personel rejiminde ve memuriyet müktesebatı açısından ilerleme sağlamaktadır.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 • Sağlık Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.