Genel Bilgiler

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Program; internet ve diğer bilgi kaynaklarından edinilen bilginin kullanılabilirliğini değerlendirmek, bilgiyi işleyerek farklı amaçlar için kullanılacak hale dönüştürmek, uygun ortamlarda saklamak ve farklı kanallar kullanarak paylaşmak için öğrencinin ihtiyaç duyabileceği becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Programın Kazanımları:

Programdan başarıyla mezun olan öğrenciler güncel yazılımları kullanarak bilgiyi edinme, işleme, saklama ve paylaşma becerisini kazanacak, temel bilgi teknolojileri konusunda gerekli alt yapıya sahip olacak ve ihtiyaç duyduğu yazılımları uygun ortamlarda çalışacak şekilde geliştirebileceklerdir.

Programın İstihdam Alanları:

Programdan mezun olan öğrenciler "Bilgi Yönetimi Meslek Elemanı" unvanını kazanarak tüm kamu kurumlarının ve özel sektör kuruluşlarının çeşitli bölümlerinde ihtiyaç duyulan meslek elemanı veya ara eleman olarak çalışabilmektedirler. Bununla birlikte bilgi yönetimi temeline dayalı projelerde ihtiyaç duyulan nitelikli personel boşluğunu yine bu bölümden mezun olan öğrenciler dolduracaktır.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

  • Bilgi ve Belge Yönetimi
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
  • İşletme
  • İşletme Bilgi Yönetimi
  • İşletme Enformatiği
  • İşletme-Ekonomi

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.