Genel Bilgiler

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programının temel amacı, bankacılık ve sigortacılık alanlarında bilgiyle donatılmış uzman yetiştirmektir. Ayrıca, uygun olarak hazırlanan ders ve sınav programlarıyla, Sermaye Piyasasında faaliyet gösteren birimlerin, bankaların, sigorta şirketlerinin açtığı sınavlara öğrencileri hazırlama amacı da güdülmektedir.

Programın Kazanımları:

 Bankacılık ve Sigortacılık Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, bankacılık ve sigortacılık sektörlerine katkı sağlamaları ve sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi uzmanlar olarak hizmet verme niteliklerine kavuşacaklardır. Uluslararası boyutlarda faaliyet gösteren Bankacılık ve Sigortacılık sektörleri; aynı zamanda yabacı dil bilen ve yabancı dil ile işletme eğitimi almış nitelikli yönetici ve yönetici yardımcısı ihtiyacını karşılayabilecektir. Öğrenciler tüm işletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra bankacılığa ya da sigortacılığa özgü temel bilgileri de aldığından zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademe yöneticiliğine de yükselebilme yeteneğine sahip olacaklardır.

Programın İstihdam Alanları:

Programdan mezun olan öğrenciler, kamu ve özel bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, uluslararası denetim şirketleri, kamu finans kurumları ve benzeri kurum ve kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler. Ayrıca mezun öğrenciler, tüm şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans kuruluşlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler. Çünkü verilecek eğitim, reel kesim firmaları ile finansal şirketlerin çalışma konularına uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 • Aktüerya
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 • Aktüerya Bilimleri
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Aktüerya ve Risk Yönetimi
 • Sigortacılık
 • Bankacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Bankacılık ve Finans
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Bankacılık ve Finansman
 • Uluslararası Finans
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Ekonometri
 • Uluslararası İşletme
 • Ekonomi
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Ekonomi ve Finans
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Finansla Ekonometri
 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 • İktisat
 • Uluslararası Ticaret
 • İşletme
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • İşletme Enformatiği
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • İşletme-Ekonomi
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Sermaye Piyasası
 

 

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır