Genel Bilgiler

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Spor yönetimi ile ilgili farklı düzeylerdeki tesislerde ve pozisyonlarda (pazarlama, finans, halkla ilişkiler, spor organizasyonları, spor tesis işletmesi) özel sektöre ve kamuya ait spor işletmelerinde yönetici olarak çalışabilecek alanında uzman ve kalifiye elemanlar yetiştirmektir.

Programın Kazanımları:

Spor Yönetimi programı mezunları; spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapabilir, problemleri çözebilir, değişen koşullara uygun kararlar alabilir, uygulama yapabilir, koçluk, liderlik, mentorlük, analitik düşünme becerilerine ve spor kültürüne sahip olabilirler.

Programın İstihdam Alanları:

Spor Yönetimi Programından mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Programdan mezun olan öğrenciler; Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının ilgili departmanlarında, sportif eğitim uzmanı olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra örgütlerinde yönetici olarak, amatör ve profesyonel spor kulüplerinin idari yapısı içinde değişik düzeyde yönetici olarak, ülkemizdeki turistik işletmelerde serbest zamanı değerlendirme uzmanı olarak ya da tesislerin yönetici kadrolarında görev alabilmektedirler.

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler. Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.