Genel Bilgiler

Programın Seviyesi

Lisans

Programın Süresi

4 yıl

Programın Amacı

Mesleğinde ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli çağdaş bilgi ve beceriler ile donanmış, bu imkânları doğru kullanabilen, araştıran, keşfederek öğrenmeye çalışan, çok yönlü, düşünsel esnekliğe sahip, özgün giysi tasarımı yapabilme konusunda yenilikçi ve çözümleyici bilgilere sahip, çevreye duyarlı, toplumsal ve bireysel beklentilerin farkında, etik değerlere bağlı olan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.  Eğitim programları; öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini geliştirebilmelerini, biçim, renk, malzeme, yapı ve işlev ilişkilerini kurarak yenilikçi özgün giysi tasarımları yapabilmeyi amaçlayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

Programın Kazanımları

Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Mezunu derecesi alırlar. Bölümde verilen dersler ile tekstil ve moda tasarımı alanıyla ilgili teknik-teorik ve uygulamalı bilgileri öğrenerek tasarımsal becerilerini geliştirebileceklerdir. Programın 7. ve 8. yarıyılında “Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme I-II derslerinde öğrenci, uygulamalı eğitimlerini yapmak üzere varsa bulundukları yerde yoksa gidilebilecek yakın bir lokasyonda bulunan üniversite/özel sektör/belediye/MEB bünyesinde hizmet veren ilgili birimlerde uygulamalı eğitimlerini tamamlayabileceklerdir. Bu bölüm mezunları hazır giyim sektöründe ve moda camiasında özgün tasarımlar üretebilen, üretim teknikleri konusuna hakim moda tasarımcıları olacaklardır.

Programın İstihdam Alanları

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunları; moda evlerinde veya toplu üretim yapan tekstil ve moda tasarımı firmalarında, marka yöneticisi, bilgisayar destekli kalıp ve model hazırlayıcısı, stilist, giysi tasarımcısı, hazır giyim ve moda basınına hizmet veren dergilerde moda editörü, konsept mağazalarda ya da butiklerde ürün yöneticisi ve Ar-Ge (ürün geliştirme) uzmanı olarak çalışabilirler.

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.