Genel Bilgiler

Programın Seviyesi

Lisans

Programın Süresi

4 yıl

Programın Amacı

Grafik Bölümü, masa üstü yayımcılıktan televizyon jeneriklerine, video kurguya, ambalaj grafiğinden, kurumsal kimlik tasarımına, animasyona, etkileşimli ortam/web/portal tasarımına, bütün iletişim ve tanıtım tasarımları alanında özgün tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Programın Kazanımları

Grafik Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, grafik tasarım alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri öğrenerek sanat ve tasarım bilgisine ve becerisine sahip olurlar. Ayrıca tasarım kuramı ve pratiği konusunda gerekli bilgi ve deneyime, nesne, olgu ve olaylara yönelik gözlem gücüne, grafik tasarım alanına giren çeşitli disiplinlerde genel bilgi ve beceriye, grafik tasarım süreçlerini planlayabilme ve uygulayabilme, gördüğünü algılama, yorumlayabilme ve grafik ürüne dönüştürebilme yeteneği kazanırlar.

Programın İstihdam Alanları

Grafik Bölümü mezunları; yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren, yerel veya network reklam ajanslarında ajans başkanlığı, sanat yönetmenliği, grafik tasarımcılığı, matbaa ve/veya baskı öncesi hazırlık endüstrisinde grafikerlik ve atölye şefliği, film ve canlandırma yapım endüstrisinde sanat yönetmenliği, animasyon sanatçılığı ve illüstrasyon sanatçılığı, gazete ve dergi endüstrisinde sayfa tasarımcılığı ve sanat yönetmenliği, web uygulamaları alanında grafik tasarımcılık, uygulama tasarımcılığı ya da proje yöneticiliği, televizyon yapımcılığı sektöründe sanat yönetmenliği, resim seçicilik, özgün baskı atölyelerinde baskı sanatçılığı ve eğitmenlik,  serbest grafik tasarımcılık, baskı sanatçılığı,  kamu kurumlarında grafik tasarımcı olarak çalışabilirler.

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler. Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.