Genel Bilgiler

Programın Seviyesi

Lisans

Programın Süresi

4 yıl

Programın Amacı:

Toplumda serbest zaman kullanımının bilincini artıracak ve psiko-fizyolojik, fiziksel sağlığın iyileştirilmesine yönelik toplumsal çalışmalar yapacak uzman bireyler yetiştirmektir.

Programın Kazanımları:

Rekreasyon ile ilgili temel kavramlar, tarihçesi, toplumdaki yeri ve yeni yönelimler hakkında bilgi sahibi olmak, kampüs rekreasyonu, terapatik rekreasyon ve sportif animasyon hakkında bilgi edinerek ve uygulamaya yönelik planlar geliştirmek, zaman, serbest zaman kavramları ve yönetimi ile günlük aktivite planlamaları konusunda uzmanlaşmak, spor alanına özgü gerekli bilgi ve becerilerin farkında olmak,  rekreasyonel katılımda işlevsel ve taktiksel düzeyde kararları uygulamaya koyabilmek, spor yönetimi ile ilişkili belirli bir alanda çalışabilmek, rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik, liderlik ve eğiticilik açısından toplumun ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklere sahip olmak, bu programın kazanımları arasında yer almaktadır.

Programın İstihdam Alanları:

Rekreasyon programı mezunları; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl-İlçe müdürlüklerinde, federasyonlarda, spor kulüplerinde, belediyelerin sporla ilgili birimlerinde, sportif ürün işletmeciliği yapan işletmelerde ve fitness merkezleri gibi işletmelerde koordinasyon biriminde görev alabilirler. Ayrıca özel sektörde veya kamuda sporla ilgili birimlerde sportif etkinlik yöneticisi olarak çalışabilirler.  Turizm alanında; su sporları, kara sporları, kış sporları, sosyo-kültürel rekreasyon aktiviteleri, sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler, çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü yapabilirler. Ayrıca program mezunları özel sektörde kendilerine ait işletmeler kurabilir; bireylere veya kurumlara rekreasyon hizmetleri içeren paket ya da paket olmayan ürünler sunabilirler.

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.