Genel Bilgiler

Programın Seviyesi

Lisans

Programın Süresi

4 yıl

Programın Amacı:

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü, bireylerin sağlıklı yaşam, fiziksel uygunluk, performans ve kondisyon özelliklerini geliştirmeye yönelik ölçme, değerlendirme ve analiz yapabilen, sporun fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarının farkında olan ve alanında bilimsel araştırmalar yapabilme becerisine sahip, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen nitelikli egzersiz ve spor uzmanları yetiştirmektir.

Programın Kazanımları:

Bu bölüm mezunları, spor bilimleri alanındaki temel genel bilgilere, spor bilimleri alanındaki faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere, bu faaliyetleri uygulamaya ve değerlendirmesini yapmaya, egzersiz programı çıkarmaya, programı takip etmeye ve gerektiğinde programda düzenlemeler yapmaya, spor alanına özgü gerekli bilgi ve becerilerin farkındalığına, işlevsel ve taktiksel düzeyde kararları alabilmeye ve uygulamaya koyabilmeye, spor bilimleri ile ilgili belirli bir alanda uzmanlaşmaya, spor bilimleri alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde artırabilme yeteneklerine sahip olurlar.

Programın İstihdam Alanları:

Egzersiz ve Spor Bilimleri Programı’ndan mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Programdan mezun olanlar, özel sektörde veya kamuda sporla ilgili birimlerde spor uzmanı ve fitness lideri olarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve il teşkilatı ile federasyonlarda spor uzmanı olarak, federasyonlar ve spor kulüplerinde antrenör olarak, turizm alanında; su sporları, kara sporları, sosyo-kültürel rekreasyon aktiviteleri, sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler, çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörü olarak, çeşitli rekreasyon işletmelerinde, tesislerde eğitmen ve yönetici olarak görev alırlar.

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.