Genel Bilgiler

Programın Seviyesi

Lisans

Programın Süresi

4 yıl

Programın Amacı:

Çocuk Gelişimi lisans programının temel amacı, 0-18 yaşlar arasındaki tüm çocukların zihinsel, dil, sosyal, duygusal gelişimlerini, becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan insan kaynağı yetiştirmektir. Kısaca topluma bireylerin kazandırılmasında ve çocukların nitelikli bireyler olmasında önemli role sahip mezunların yetiştirilmesini amaçlayan programdır.

Programın Kazanımları:

Bu program mezunları; tüm çocukların gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun eğitim programları hazırlama, eğitimsel çevre düzenlemesi yapma, ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet verme, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk – aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma becerilerine sahip olurlar.

Programın İstihdam Alanları:

Çocuk Gelişim Programı mezunları, üniversitelerde, sivil toplum kuruluşlarında, uygulama ve araştırma merkezlerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, halk eğitim merkezlerinde, çocuk ve gençlik merkezlerinde, sağlık bakanlığı anne çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, hastanelerde, anaokullarında, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, medya kurumlarında, çocuk ve gençlik programlarının yayınlandığı medya kuruluşlarında, eğitici oyuncak sektöründe, çocuk gelişimci, proje üreticisi ve yürütücüsü, danışman, koordinatör ve okulöncesi öğretmeni olarak görev yapabilirler.

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.