Genel Bilgiler

Programın Seviyesi

Lisans

Programın Süresi

4 yıl

Programın Amacı

İnsan haklarına saygılı, tarih bilgi ve donanımına sahip, objektif değerlendirmeler yapabilen, gelişime açık, girişimci, yenilikçi, ahlakî değerlere saygılı, bilgi birikimi ve tecrübelerini gelecek nesillere objektif bir şekilde aktaracak bireyler yetiştirmeyi amaçlar.   

Bu program, tarih alanına yönelik temel bilgilere sahip, geçmişle ile gelecek arasında bağ kurabilen, çağın ihtiyaçlarına uygun nitelikte ve özgüven sahibi, güvenilir, saygın bireyler yetiştirmeyi gaye edinmiştir. Ayrıca bugünün şekillenmesinde birinci derecede rolü bulunan geçmişin, bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla incelenerek anlaşılabileceği tespitinden yola çıkarak, tarih perspektifi kazanmış, olaylara ve sorunlara eleştirel ve olabildiğince nesnel bakabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Programın Kazanımları

Bu programın kazanımları; tarih biliminin genel özelliklerini kavramayı, tarih biliminin metodu ve araştırma yöntemlerini öğrenmeyi, alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmeyi, tarih alanındaki güncel bilgileri içeren ileri düzeydeki bilgilere sahip olmayı, tarih alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmeyi kavramaktır.

Programın İstihdam Alanları

Tarih Programı mezunları; üniversitelerde öğretim üyesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda tarih öğretmeni, kamu ve özel sektörde arşiv uzmanı olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri bünyesinde yer alan Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri ve kütüphanelerinde istihdam edilmektedirler.

Programın Öğrenim Giderleri

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.