Anasayfa > Fakültemiz > Yönetim
DEKAN

Prof. Dr. Erdem KOCADAĞISTAN

1968 yılında doğmuş olan Prof. Dr. Erdem KOCADAĞISTAN, İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamladıktan sonra 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Lisans eğitimine başladı. 1991 yılında bu bölümden çevre mühendisi unvanı ile mezun olduktan sonra 1992 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojileri Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

1992-1995 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojileri Anabilim Dalında yüksek lisans, 1995-1999 yılları arasında da aynı anabilim dalında doktora eğitimini tamamlayarak aynı yıl Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent kadrosunda göreve başladı. 2009 yılında aynı bölümde doçent, 2014 yılında da Profesör kadrosuna atandı.

1996-1999 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezinde Müdür Yardımcılığı, 2003-2009 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2000-2006 ve 2009-2015 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüten Prof. Dr. Erdem KOCADAĞISTAN 2009-2013 yılları arasında da aynı fakültede Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

2016-2019 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Dekan yardımcılığı görevini yürütürken aynı zamanda Fakülte senatörü olarak Atatürk Üniversitesi Senato üyeliğini de yapmıştır.

Özellikle su ve atıksu arıtımı konularında çok sayıda araştırma ve proje çalışmasına sahip olan Prof. Dr. Erdem KOCADAĞISTAN halen 2020 yılı Aralık ayında atanmış olduğu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir. Prof. Dr. Erdem KOCADAĞISTAN evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.


DEKAN YARDIMCILARI

Doç. Dr. Gökhan ÖMEROĞLU
İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1999 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında 2007 yılında Yüksek Lisans, 2012 yılında Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılına kadar özel sektörde mekanik, sıhhi ve doğalgaz tesisatı alanlarında proje, etüt, kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. 2009-2011 yılları arasında Ankara Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğünde kontrol amirliği ve makine mühendisi olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde Öğretim Görevliliğine başlamış, 2013 yılında ise Yrd. Doç. olarak görev yapmıştır. 2014 yılından beri Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunmuş olup, Erzurum Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümünde Bölüm Başkanlığı, 2016-2019 yılları arasında Açıköğretim Fakültesinde Dekan Yardımcılığı görevi yapmıştır. 2018 yılında Doçent unvanı almış, 2020 yılı sonunda tekrar Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Birçok komisyonda görev yapmış, alanında 30’dan fazla SCI-E, ulusal ve uluslararası akademik çalışması bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.


Doç. Dr. Meryem ÖZTÜRK
Trabzon Of’da doğan Doç. Dr. Meryem Öztürk ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalında yüksek lisans, 2011 yılında doktora eğitimini tamamladı. TÜBİTAK BİDEB 2211 Yurtiçi Doktora Burs Programı kapsamında 2007-2011 yılları arasında doktora bursu aldı. 2012 yılında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünde Yardımcı Doçent kadrosunda göreve başladı. 2019 yılında Sosyal Bilimler Temel Alanı Muhasebe Bilim Alanından Doçent unvanı aldıktan sonra 2020 yılında Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümüne Doçent olarak atandı. Açıköğretim Fakültesinde Materyal Geliştirme Birim Koordinatörü, Telif Birim Koordinatörü, İşletme Lisans, İşletme Önlisans, Lojistik Önlisans Program Koordinatörlüklerini yürüttü. Açıköğretim Fakültesi programlarında okutulan yaklaşık 500 kitabın hazırlanmasında aktif rol aldı. Özellikle maliyet yönetimi ve firma kârlılığı konularında çalışmalar yapan Doç. Dr. Meryem ÖZTÜRK halen 2020 yılı Aralık ayında atanmış olduğu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.


Doç. Dr. Mevlüt ALBAYRAK
1979 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamladıktan sonra 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. 2002-2016 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı İmmünohistokimya Laboratuvarında Uzman olarak çalıştı. Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalından 2009 yılında Yüksek Lisans, 2014 yılında Doktora eğitimini tamamladı. 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı. 2019 yılında Sağlık Bilimleri Temel Alanı Eczacılık Analitik Kimya Bilim Alanından Doçent unvanı aldıktan sonra 2020 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümüne Doçent olarak atandı. Ulusal ve uluslararası birçok kurs ve eğitime katılan ve aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlık belgesine sahip olan Doç. Dr. Mevlüt ALBAYRAK 2016-2020 yılları arasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Program Koordinatörlükleri ve Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 100’den fazla ulusal ve uluslararası makale ve bildirisinin yanında 10’dan fazla projede araştırmacı ve yürütücülüğü bulunmaktadır. Doç. Dr. Mevlüt ALBAYRAK halen 2020 yılı Aralık ayında atanmış olduğu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

FAKÜLTE SEKRETERİ

Mustafa COŞKUN