Logo

Ceza İnfaz Kurumlarında Bahar Yarıyılı Vize ve Final Sınavı Yapılması ile İlgili Duyuru

Fakültemizin 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ara (vize) ve yarıyıl sonu (final) sınavları Ceza İnfaz Kurumlarındaki alt yapı yetersizliklerinden dolayı Adalet Bakanlığının talebi ile ileri bir tarihe ertelenmişti. Kapalı ceza infaz kurumları için ertelenen ara (vize) ve yarıyıl sonu (final) sınavlarının 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde yüzyüze yapılması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü öğrencilerimizin işlemlerini etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav işlemlerinin takibi ve kontrolü için ceza infaz kurumu tarafından görevlendirilen personelin, tutuklu ve hükümlü öğrencilerimizin her sınav için ayrı salon atamalarını 08-19 Haziran 2020 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.

03.05.2020-14.06.2020 tarihleri arasında tahliye olan/olacak ve sınav tarihinde (11-12 Temmuz 2020) izinli olacak öğrencilerimizin kapalı ceza infaz kurumlarında yapılacak yüzyüze vize ve final sınavlarına katılamayacak olmaları nedeni ile en geç 14.06.2020 tarihine kadar Görevli İşlemleri sisteminden (GİS) silinmeleri önem arz etmektedir. Bu  durumdaki  öğrencilerin Fakültemize 19.06.2020 tarihine kadar başvurmaları halinde  sınavları bulundukları illerdeki il sınav koordinatörlüklerimizde yapılacaktır.

Sınav merkezimiz olmayan ilçe kapalı ceza infaz kurumları ile açık ceza infaz kurumları sisteme tanımlı olmadıklarından, 08-19 Haziran 2020 tarihleri arasında bu kurumlarda bulunan tutuklu ve hükümlü öğrencilerin bilgilerinin, öğrencilerin sınava katılacağı sınav merkezinde bulunan kapalı ceza infaz kurumlarına bildirilmeleri gerekmektedir. 19.06.2020 tarihinden sonra sınavlar için atama ve hazırlık süreci tamamlanacağından, görevliler tarafından salon ataması yapılmamış olan öğrencilerimizin sınava katılmaları mümkün olmayacaktır. Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için görevlilerin öğrenci bilgilerini sistem kapanış tarihlerinden önce girmeleri gerekmektedir.

Görevli İşlemleri Sistemine hiç kaydı yapılmadan tahliye olan/olacak ya da sınav tarihinde  (11-12 Temmuz 2020)  izinli olacak olan öğrencilerin sistemden silinme işlemi olmayacağından takibi yapılamayacaktır. Bu nedenle bu durumda olan öğrencilerin Fakültemize 19.06.2020 tarihine kadar yazılı başvuru yapmaları gerekmektedir.8 Haziran 2020 Pazartesi