Logo

Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Fakültemiz Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacaktır.
Sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra resmi web sayfamız ve sosyal medya gruplarından duyurulacaktır. Sınav Giriş Belgeleri yayımlanmıştır.
Tüm dersler için sınav süresi 30 dakikadır.
Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.

FOTOĞRAFLI ve ONAYLI KİMLİK BELGESİ: T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesidir.

Ayrıca;
·       Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,
·       Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,
·       Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,
·       Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,
·       Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,
·       Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,
·       T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, Içişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Işleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” bulunan öğrenciler sınava alınabilir.    

ATA-AÖF öğrenci kimlik kartı olmayanlar, sayılan diğer kimlik kartlarından biriyle sınava girebilirler

Bu iki belgeden (Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi) herhangi birini yanında bulundurmayan  öğrenciler sınava alınamayacaklardır.


Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz. 6 Kasım 2019 Çarşamba